Arrangement - Fagforbundet

Kurs i helsepersonelloven og forsvarligshetskravet

Fagforbundet Oslo, Yrkesseksjon helse og sosial, arrangerer kurs for tillitsvalgte. For at Fagforbundet skal kunne påvirke arbeidsgiver beslutninger, må vi bruke yrkesfaglige argumenter. Sterke yrkesfaglige argumenter gir oss yrkespolitisk makt. Det vil si makt og mulighet til å påvirke blant annet rammevilkårene for yrkesutøvelse. Forbundet har ingen reell tariffmakt hvis vi ikke har tillitsvalgte som kan forhandle med arbeidsgiver. Informasjon med lenke til møtet vil bli sendt påmeldte deltakere 10. mai. Målgruppe: Tillitsvalgte i Yrkesseksjon helse og sosial Helsepersonelloven regulerer helsepersonells yrkesutøvelse. Det blir fokusert på hvem som defineres som «helsepersonell», hva som ligger i begrepet «helsehjelp», og myndighetenes reaksjoner ved brudd på loven. I Helsepersonellovens § 4 omtales forsvarlighet. Det enkelte helsepersonells plikt til forsvarlig yrkesutøvelse må sees i sammenheng med den plikt helse- og omsorgstjenesten har til forsvarlig virksomhet. Det vil bli forklart at forsvarlighet er en såkalt rettslig standard. Det betyr at innholdet i forsvarlighetskravet kan variere over tid, men at det likevel finnes en målestokk. Foreleser: Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen. Link for påmelding innen 9. mai. https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/hf1105/register Permisjonssøknad for kurset mottas ved bekreftet påmelding. Godkjent og ekspedert elektronisk.

Digitalt kurs, Easymeeting

Tirsdag 11. Mai kl.09:00 - Tirsdag 11. Mai kl.12:00   (Legg til i kalender)

Del artikkelen på epost:

Send inn
Avbryt