Nytt fra Fagforbundet Oslo 6 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo 6

LO-medlemmer stemmer fortsatt på venstresida, situasjonen i NAV, Arbeiderpartiet og SV vil bruke mer penger til opprustning i Oslo enn byrådet og FrP byråd går av er noen av sakene i denne ukens nytt

Halve» LO stemmer Ap

Annethvert LO-medlem stemmer Ap. Jens Stoltenberg er igjen i siget blant sine egne. forteller ANB. I en undersøkelse LO selv har fått gjennomført blant sine egne medlemmer, sier 49 prosent av de spurte at de vil stemme på Arbeiderpartiet. Det er en framgang på 10 prosent siden sist sommer. Ved stortingsvalget i 2005 stemte 51 prosent av de LO-organiserte på Arbeiderpartiet.

 

Frp krymper
Samtidig krymper Fremskrittspartiets popularitet blant de fagorganiserte. Sommeren 2008 noterte partiet en oppslutning på 26 prosent blant LOs medlemmer. Nå sier 21 prosent at de vil stemme på Siv Jensens parti, ifølge Magasinet for fagorganiserte som presenterer målingen i sitt siste nummer.

Til bladet forteller LOs stedfortredende informasjonssjef Øivind T. Hansen at 70 prosent av de LO-organiserte mener en rødgrønn regjering er best til å løse finanskrisen.

 

Boligpolitikk er viktig
Hansen forteller at LO for tiden gjennomfører en kampanje der de ber om medlemmenes synspunkter på hva som er de viktigste sakene i stortingsvalget. Mange er selvsagt opptatt av forhold knyttet til arbeidslivet, som arbeidsledighet, sosial dumping og arbeidstid. Sammenlignet med tilsvarende kampanje i 2005, er det en sak som skiller seg ut - boligpolitikk.

 

For tidlig å si at NAV-reformen er mislykka

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har lagt

 fram oppfølgingsstudiet av pilotprosessen i NAV. Den viser blant annet at reformen har stor støtte blant de ansatte.

 

To år etter etableringen av de første NAV-kontorene, og ett år etter evalueringen av Pilotkontorene viser studiene at det går bedre over tid, men at det er både utfordringer og variasjoner i hvor operative kontorene er.

- Kontorene som nå er evaluert hadde vært i drift i 3/4 år, og da er det ikke overraskende at mange ansatte opplever at de ikke har fått tilstrekkelig opplæring i å løse nye oppgaver. Likevel gjør de ansatte en formidabel innsats for å innfri forventningene til at kontorene skal være operative fra dag én, sier Gerd Eva Volden, leder i Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet.

 

Det er også stor støtte til reformen blant de ansatte, en holdning som har forsterket seg over tid.

 

Fagforbundet mener det er for tidlig å konkludere med at reformen er mislykket, og oppfordrer politikerne til å støtte tiltak som gir økt bemanning og bedre opplæring. - Fagforbundet har rundt 1500 medlemmer som er ansatt i NAV, og vil følge denne rapporten nøye opp, sier Gerd Eva Volden.

 

Les mer om evalueringa av NAV-reformen på afi.no

 

Ønsker å bruke enda flere millioner

Arbeiderpartiet og SV i Oslo vil bruke mer penger til krisetiltak. Mens byrådet vil ha penger i bakhånd for å dekke ytterligere svikt i skatteinntektene, ønsker de to opposisjonspartiene i bystyret å bruke penger på blant annet vedlikehold i barnehager.

- Vi vet det er et stort vedlikeholdsetterslep i mange barnehager. Mange er generelt nedslitte. Vi må sørge for at barnehagene som allerede eksisterer er i god stand, sier leder i SVs bystyregruppe, Knut Even Lindsjørn.

Akers Avis Groruddalen møter ham og nestleder i bystyrets finanskomité, Trond Jensrud (Ap), utenfor Bredtvet barnehage. Denne har et nedslitt bad, og det ønsker de to at skal bli pusset opp.

Skatteinntektene
Det er tverrpolitisk enighet i bystyret om hva de 477 vedlikeholdsmillionene Oslo kommune fikk i regjeringens krisepakke skal brukes til.

I tillegg til disse fikk Oslo kommune 120 millioner i frie inntekter. Byrådet ønsker å spare disse og bruke dem til å dekke en forventet svikt i  skatteinntektene, mens Ap og SV ønsker å bruke 40 millioner kroner av disse til ytterligere vedlikehold. Over 7,7 millioner kroner av disse, foreslår de at skal gå til prosjekter i Groruddalen.

Rommen-badet
Ap og SV har gått gjennom innspillene fra de fire bydelene i Groruddalen i forbindelse med at byrådet skulle fordele midlene fra regjeringens krisepakke. Det er ikke bare barnehager de foreslår å bruke penger på. Alt fra prosjekteringsmidler til bad på Rommen, skateanlegg på Haugerud og skilt på Romsås står på lista.

Uforsvarlig

Finansbyråd Stian Berger Røsland (H) mener forslaget Ap og SV nå kommer med er uklokt. -Det mener vi er uforsvarlig. Nå er det viktig å sørge for at kommunen har penger, siden vi kan få en ytterligere skattesvikt, sier han.

Han mener det kan få store konsekvenser å bruke pengene nå.

- Vi mener det er behov for disse pengene. Alternativet er at vi får budsjettkutt dersom vi får ytterligere svikt i skatteinntektene.
Les mer i Akers Avis Groruddalen

 

Arbeidsløshet på 3 prosent

Fra september til desember økte arbeidsløsheten med 12 000 personer, og utgjorde 3 prosent av arbeidsstyrken i desember 2008. Sysselsettinga er på samme nivå fra september til desember.

 

 Økningen kommer først og fremst blant personer mellom 25 og 74 år. Tallet på registrerte arbeidsløse pluss personer på arbeidsmarkedstiltak hos NAV økte med 10 000 i den samme perioden.

Les mer hos SSB

 

Peter N. Myhre går av

Fremskrittspartiets Peter N. Myhre trekker seg som byråd i Oslo melder NrK Østlandssendingen.

 

Peter N. Myhre (Frp) går av som samferdselsbyråd i Oslo. Han blir erstattet av partifellen Jøran Kallmyr.Myhre går av etter eget ønske for å konsentrere seg om valgkampen, ettersom han er nominert på tredjeplass på stortingsvalglisten.

 

Jøran Kallmyr overtar som byråd for miljø og samferdsel. Han har vikariert for Sylvi Listhaug som byråd for velferd og sosiale tjenester mens hun har vært i fødselspermisjon.

Kritikk

Myhre har fått kraftig kritikk av opposisjonen i bystyret ved flere anledninger, sist i forbindelse med billettskandalen i gamle Oslo Sporveier.

Han sier imidlertid at avgangen ikke har noen sammenheng med slike konflikter.

 

Konferanse for renholdere og vaskeriansatte

Fagforbundet, ved Seksjon samferdsel og teknisk, ønsker våre medlemmer velkommen til 2-dagers konferanse for renholdere og vaskeriansatte på Hell utenfor Trondheim 21.-22. april.

Det er et spennende og variert program, med en felles dag og en separat fagdag for begge yrkesgrupper.  Påmeldingsfristen er 5. mars

 

Konferansen er lagt til Rica Hell Hotell. Hotellet har satsa stort på fagbrev hos sine renholdere med målsetting om økt kompetanse, fornøyde ansatte og styrka HMT-arbeid. De fleste renholderne ved hotellet har valgt å gjennomføre utdanninga, og hotellets satsing har vært svært vellykka.

 

Det blir et spennende og variert program. Dag en er felles for begge yrkesgrupper og dag to har separat program.

 

Du finner programmet på Fagforbundet Oslos hjemmesider

 

Verving

Etter vedtak i Fylkestyret om å styrke vervearbeidet i Fagforbundet Oslo har nå vervegruppa startet sitt arbeid. Vervegruppa består av representanter fra seksjonene og ungdommen samt Unni Svendsen

Fram til påske satses det på verving i barnehager.

Vervegruppa samarbeider med de respektive fagforeningene som skal besøkes fram til påske.

Fagforeninger som ønsker hjelp med verving kan ta kontakt slik at verveplaner lokalt og sentralt kan samkjøres.

 

Seksjonsskonferansene er avholdt

Nytt styre i Seksjon helse og sosial:

Leder Helge Sporsheim, Fagforbundet St.Hanshaugen

Nestleder Gunn Hvid, Fagforbundet Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF

Medlemmer    

Anne Sophie Pedersen, Fagforbundet Ullevål Universitetssykehus

Liv Andreassen, Fagforbundet Sykehjemsetatenes fagforening

Bård Ole Engebretsen, Fagforbundet Bjerke

Iren Luther, Fagforbundet, Private virksomheter, Oslo

Varamedlemmer

Ada Rudskjær, Sosiale Instutisjoner fagforening

Ole Martin Hernes, Fagforbundet Ullevål Universitetssykehus fagforening

 

Nytt styre i Seksjon kontor og administrasjon

Leder: Sandra Arnesen, Fagforbundet Utdanningsetatens fagforening

Medlemmer:

Espen Petersen, Fagforbundet Gamle Oslo

Kari Anne Knutsen,  Ullevål Universitetssykehus fagforening,

Vigleik Johannesen Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset

Inger Marit Hellesfjord, Fagforbundet Frogner

Mariann Knudsen, Fagforbundet Rikshosp/Radiumhospitalet HF

Varamedlemmer:

Fauzia Hussain, Plan og bygningsetatens fagforening

Anne-Sol Simensen, Nordre Aker fagforening