Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Innføring i INSTA 800, et verktøy for kvalitet på renhold.

Seksjon Samferdsel og teknisk i Fagforbundet Oslo inviterer til kurs for renholdere, renholdsledere, tillitsvalgte i INSTA 800

- Framtidsretta forslag om ny organisering

Fagforbundet Oslos representantskap skal behandle framtidig organisering av fagforeningene den 10. oktober. I forslaget som er lagt fram foreslås det mer robuste og faglig orienterte fagforeninger. Når det gjelder endelig beslutning om nedleggelse og eventuell sammenslåing av fagforeninger, er det medlemmene i de respektive fagforeninger som behandler dette i sine årsmøter før hele saken sendes til forbundsstyret.

LO krever ny boligpolitikk

- Både sentrale og lokale politikerne har feilet innen boligpolitikken, fastslår LO-sekretær Kristian Tangen. LO krever storstilt utbygging.

Frokostmøte med menneskebibliotek

Fagforbundet Oslo inviterer til frokostmøte med Menneskebibliotek fredag 16. november fra kl 08.30 - 10.30.

Vellykket konferanse for pensjonisttillitsvalgte i Fagforbundet Oslo.

Den årlige konferansen for pensjonisttillitsvalgte i Fagforbundet Oslo gikk av stabelen 20.-21. september, tradisjonen tro var vi på Hotell Hadeland.

Private vinner 8 av 10 sykehjemsanbud

Kommersielle selskaper er vinnerne når sykehjem settes ut på anbud. Kun i fem tilfeller har et kommunalt tilbud vunnet kontrakten.

Bestemor solgt igjen - og igjen

Hvor er valgfriheten når du velger en sykehjemsleverandør, for så å bli videresolgt til en annen? Forkjemperne for konkurranseutsetting av sykehjem argumenterer med valgfrihet. Men når brukere velger en leverandør og kommunen inngår avtaler med et selskap, som så selges eller omdannes til et annet selskap - hvor reell er valgfriheten da?

Fagforbundet ønsker å trekke arbeidslivsspørsmål ut av EØS-avtalen

Landsstyret i LOs største forbund - Fagforbundet - fattet vedtaket på sitt møte torsdag. EL & IT Forbundet samt Postkom har tidligere gjort det samme.

Palestinerne lider

– Den palestinske økonomien ligger i ruiner, og regjeringen må innføre strenge og upopulære tiltak. Sånt blir det reaksjoner av, for palestinerne lider. De synes de har fått nok, sa LOs nestleder, Gerd Kristiansen, på solidaritetskonferansen for Palestina i formiddag.

Vurderer å selge kommunale barnehager i Oslo

30, oktober kommer rapporten som byrådet har bestilt før de avgjør om de skal selge kommunale barnehager.