Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Samling for alle seksjonstillitsvalgte i Fagforbundet Oslo 29. november 2012

Seksjonssamling på Linne hotell ble en fin dag med mye god informasjon, mange gode diskusjoner blant deltagerne preget dagen.

SV vil at pensjonen skal følge den ansatte

SV vil lovfeste rett til å beholde pensjonsordninger når barnehager og sykehjem privatiseres, skriver Dagsavisen.

En hån mot ansatte

Leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Rune Aasen tar ett oppgjør med de borgerlige bystyrepartiene i ett innlegg i Aften

Gerd kan bli Norges mektigste kvinne

Hjelpepleieren og fiskeren Gerd Kristiansen blir trolig valgt som ny LO-sjef til våren.

Vil gi deltidsansatte full stilling

Regjeringen vil gi deltidsansatte lovfestet rett på en stillingsprosent som tilsvarer det de faktisk jobber.

Mistenker at kritikkverdige forhold medvirket til konkursen i Oslo vei.

Næringsbyråd Hallstein Bjercke (V) mistenker at pengesnusk i Oslo vei er en medvirkende årsak til at selskapet har gått konkurs.

Får forskudd på feriepenger i desember

De ansatte i Oslo Vei får utbetalt forskudd på feriepenger i desember. Det fikk de ansatte vite på et allmøte onsdag. Det er NAVs lønnsgarantiordning som sikrer at de ansatte får forskuddet.

Ber Oslo kommune om å redde desemberlønna

Oslo Vei gikk konkurs på fredag, og opptil 283 blir uten jobb. Nå ber Fagforbundet eieren av det konkursrammede selskapet, Oslo kommune, om å redde desemberlønna til de ansatte.

Mye usikkerhet rundt Oslo vei

Det er fortsatt usikkert hvor mange av Oslo Veis 283 ansatte som må se seg om etter nye jobber, og når de får lønn.

Oslo Vei er konkurs

Byrådet vil ikke gi det kommunale selskapet krisestøtte, og styret har etter møter valgt å begjære selskapet konkurs. 250 ansatte risikerer å miste jobben, skriver NRK Østlandssendingen.