Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Delta i årets 8. marstog

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å delta i Samfundssalen kl fra kl 14.00, og på Youngstorget kl 18.00.

Finse seminaret 2013 13. og 14. mars

Fagforbundet inviterer til vårt årlige studentseminar på Finse. Seminaret er gratis og åpent for alle studenter. Vi dekker reise, opphold på enkeltrom med full losji for alle deltakerne.

Nettverksmøte/frokostmøte arkiv

Seksjon kontor og administrasjon inviterer til en innføring av ”veileder i arkivering av personaldokumentasjon” i forbindelse med nytt HR- system i Oslo kommune-

Fane 2 kurs

Fagforbundet Oslo avholder to kurs i medlemsregistreringssystemet Fane 2 i mars.

Fase 2 kurs

Fagforbundet Oslo inviterer tillitsvalgte til Fase 2 kurs

Nytt styre i Seksjon kontor og administrasjon

Fylkeskonferansen for Seksjon kontor og administrasjon (SKA) ble avholdt 01.03.13 på Vika atrium og nytt styre har blitt valgt.

Studie ved Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Hedmark og Fagforbundet er glade for at vi kan presentere innholdet i årsstudiet som vi har jobbet med en stund. Målet er at dette skal bli et fast og varig tilbud. Fagforbundet vil finasiere dette fram til studiet kan komme inn på ordinær ordning for finansiering av studier ved høgskolene. Studiet kan tas som en del av noe annet eller som en selvstendig enhet. HiHm har også en master som dette bygger opp til. Den finansierte Fagforbundet fram til at den kom inn på ordinær finansiering fra staten.

Kontaktinformasjon Fagforbundet Kultur og Fagforbundet Private Ikke-kommersielle virksomheter

Her finner du kontaktinformasjon for leder, nestleder og hovedtillitsvalgte i interimsperioden for Fagforbundet Kultur og Fagforbundet Private Ikke-kommersielle virksomheter

Kontaktinformasjon Fagforening helse og velferd

Her finner du kontaktinformasjon for leder, nestleder og de hovedtillitsvalgte i interimsperioden for Fagforening for helse og velferd

Kontaktinformasjon Fagforbundet forvaltning

Her finner du kontaktinformasjon for leder, nestleder og hovedtillitsvalgte i Fagforbundet forvaltning.