Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Streiken stoppet av tvungen lønnsnemd

Streiken i private, kommersielle sykehjem er over. Den varslede sympatistreiken i Oslo kommune blir heller ikke iverksatt. Fagforbundet Oslos medlemmer skal dermed gå på jobb som vanlig igjen.

Stor politisk markering mot sosial dumping

Over 700 medlemmer av Fagforbundet og andre organiserte møtte opp fredag til en markering mot sosial dumping i Borggården foran rådhuset.

Sympatistreik i Oslo kommune

Fagforbundet Oslo har i henhold til ordinære prosedyrer ved sympatistreik, meldt plassfratredelse for 1461 medlemmer, fordelt på alle bydeler og 8 etater

Politisk markering mot sosial dumping.

Fredag 14. september 2012, kl. 14.00 – 15.00 vil det være politisk markering i borggården. Det blir politiske appeller og kulturinnslag ved John Ivar Bye og Tone Hulbækmo.

Hvilken suksess?

Daglig leder hos Manifest analyse, Julie Lødrup, skriver om streiken i de private sykehjemmene i Dagsavisen 11. september

Ber Bystyret redde Centralteatret

En rekke fagorganisasjoner med blant annet de Teatertekniske fagforeninger i Fagforbundet har skrevet brev til Bystyret om viktigheten av å beholde Centralteatret som biscene for Oslo Nye Teater.

- Pensjon er et rettferdig tariffkrav

- Å påstå at vi driver en politisk sverteaksjon og en streik med skjult agenda er usaklig, sier Jan Davidsen. Pensjonskrav hører helt naturlig hjemme i tarifforhandlinger.

Sympatistreiker med ansatte på sykehjem

Fredag formiddag stanset Oslotrikken og T-banen i sympati med de sykehjemsansatte som streiker.

Støtter streiken

Fagforbundet streiker for skikkelige pensjonsvilkår for ansatte ved kommersielle sykehjem. Torsdag besøkte SVs Snorre Valen, sammen med representanter fra SU, streikevaktene ved Paulus sykehjem i Oslo for å vise støtte til Fagforbundets krav.

Streiker mot hele NHO

Samlet: NHO kan nekte å godkjenne tariffavtalen, dersom Fagforbundet vinner fram i streiken ved de private sykehjemmene. - NHO ber om skikkelig bråk, sier LO-leder Roar Flåthen.