Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Stemmebruk

Seksjon kirke, kultur og oppvekst inviterer biblioteksansatte, ansatte i skole og i barnehager til yrkesfaglig kurs. Kurset vil ha fokus på hvordan vi kan bruke stemmen så mye vi ønsker uten å bli hes eller sliten.

Temadag: Alternativer til bruk av tvang i psykisk helsevern

Vi har gleden av å invitere til en spennende temadag for alle medlemmer i Fagforbundet Oslo som jobber innenfor fagfeltet.

Fylkeskonferansen i seksjon helse og sosial

Seksjon helse og sosial arrangerte fylkeskonferanse 1. mars.

Fylkesmøtet vedtok mål og tiltak for Fagforbundet Oslo fram til 2015

Fylkesleder Mari Sanden innledet om hva som blir våre hovedutfordringer. Vi er midt inne i etableringen av de nye fagforeningene i 2013 og 2014, og dette vil prege Fagforbundet Oslo de neste årene. Målet er å styrke slagkraften vår, styrke forbindelseslinjene ut til medlemmene, og være mer synlig ute på arbeidsplassene. Mari trakk også fram verving som elementært for å beholde vår innflytelse, og det dreier seg om å inkludere hele vårt organisasjonsområde, og det er mange yrkesgrupper hvor vi har mye å hente.

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt

Mari Sanden ble gjenvalgt som leder for fire år, og Anna Elisabeth Uran er valgt som ny 2. nestleder.

Fylkesmøte: -10 år med fagforbundet har vært en suksess

Fagforbundet er snart 10 år og det er i det store og det hele en suksesshistorie, sa medlem i arbeidsutvalget i Fagforbundet, Stein Gulbrandsen i sin innledning.

Medlemmer i Utdanningsetaten tilhører Fagforbundet Barn og oppvekst, Oslo

Er du ansatt i Utdanningsetaten kan du ha mottatt brev om at du tilhører Fagforbundet forvaltning, Oslo. Dette er feil, du har fått tilsendt feil brev.

Spørsmål rundt ny fagforeningsstruktur

Her finner du en oversikt med enrekke spørsmål og svar medlemmer har rundt ny fagforeningsstruktur i Fagforbundet Oslo

Fylkeskonferansen for pensjonister ble avholdt onsdag 27. februar.

Her finner du det nyvalgte utvalget, beretning og forslag til handlingsplan for pensjonist og uførearbeidet til Fagforbundet Oslo de to neste åra.

Fagforbundet Oslo krever ett mer offensivt byråd i integreringspolitikken

Fagforbundet Oslo stilte til høring i Finanskomiteen ang kommunens arbeid med mangfold "oXLo" i forrige uke. Fagforbundet Oslo ønsker en langt mer offensiv arbeidsgiverpolitikk på områder som språkopplæring og jobbtrening.