Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Kontaktinformasjon Fagforbundet Kultur og Fagforbundet Private Ikke-kommersielle virksomheter

Her finner du kontaktinformasjon for leder, nestleder og hovedtillitsvalgte i interimsperioden for Fagforbundet Kultur og Fagforbundet Private Ikke-kommersielle virksomheter

Kontaktinformasjon Fagforening helse og velferd

Her finner du kontaktinformasjon for leder, nestleder og de hovedtillitsvalgte i interimsperioden for Fagforening for helse og velferd

Kontaktinformasjon Fagforbundet forvaltning

Her finner du kontaktinformasjon for leder, nestleder og hovedtillitsvalgte i Fagforbundet forvaltning.

Korrupsjon på norsk (UNIBUSS-saken)

De har mye, men syns ikke at mye er nok. De stjeler fra fellesskapet. De er det korrupte Norge. Tillitsvalgt Jan Erik Skog har sett korrupsjonen på nært hold.

Disse spørsmålene kan gi kjempesøksmål

- Det har i Oslo Vei-saken kommet frem så mange ulike påstander, at vi i Arbeiderpartiet er usikre på hva byrådet som øverste politisk ansvarlig har visst, eller ikke visst, sier Rina Mariann Hansen

-Her kunne det ligget pasienter

- Vi kunne hatt rundt 40 pasienter på denne avdelingen. Knut Sandli, leder i Fagforbundet Aker viser Dagsavisen noe av Aker sykehus sin ubrukte sykehuskapasitet.

Ny fagforeningsstruktur

Det skjer mye arbeid med ny fagforeningsstruktur om dagen. Fem nye fagforeninger etableres, en rekke hovedtillitsvalgte er utpekt, og mange medlemmer blir flyttet til ny fagforening. Her finner du mer informasjon.

– Skandaløs behandling av kommunen

Oslo kommune stikker av fra sitt moralske ansvar etter konkursen i Oslo Vei, mener Fagforbundet Oslo.

– Nå må vi følge opp vikarene

Vikarbyrådirektivet ble innført fra nyttår. – De tillitsvalgte er eksperter på lønns- og arbeidsforholdene, derfor er det viktig at de følger med på hva slags betingelser vikarene får, sier Stein Guldbrandsen.

– Korrupsjon kan og må forebygges

– Vi kjenner ikke omfanget av korrupsjon i norske kommuner. Men vi vet at flere kommunale aksjeselskaper, økt konkurranse om offentlige tjenester og en svekket kommunerevisjon har økt korrupsjonsmulighetene, sier Fanny Voldnes, revisor og leder av samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet.