Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

«Gått ut på dato», Ødegaard?

Fagforbundet Oslo er bekymret for Oslo kommunes barnehagepolitikk. I en replikk i Dagbladet 22. november konfronterer nestleder Roger Dehlin, byråd Torger Ødegaard på hans manglende vilje til å sikre god nok bemanning i barnehagene.

Nei til kutt i Oslo-budsjettet

5. desember kl 14:30 er Fagforbundet Oslo med på demonstrasjon mot Oslobudsjettet i Borggården foran Rådhuset. De ansatte i kommunale barnehager tas ut i politisk demonstrasjonsstreik.

Frivillig deltid – ikke bare en privatsak

LOs nestleder Gerd Kristiansen svarte et klart nei på spørsmålet om frivillig deltid er en privatsak, skriver Fagbladet.

Vil stoppe salg av Oslo

Fagforeninger i Oslo går sammen mot økt privatisering av barnehager og sykehjem, skriver Dagsavisen.

Bestill arvesølvet nå

Arbeidsmiljøloven er fagbevegelsens arvesølv. Det nyeste heftet fra Manifest - "Forsvar arbeidsmiljøloven" - forklarer hvordan tillitsvalgte trenger og kan bruke loven. Bestill, les, lær og bruk.

Sykehjemsoppgjøret i Rikslønnsnemnda i desember

Fagforbundet har fått melding om at Rikslønnsnemnda behandler Pleie- og omsorgsoverenskomsten den 6. og 7. desember 2012.

Bekymret for helse- og sosialsektoren i Oslo kommune

Fagforbundet Oslo var på deputasjon i Helse- og sosialkomiteen tirsdag 23.oktober, i forbindelse med budsjett for Oslo kommune 2013.

Flere kvinner jobber heltid

I 3. kvartal 2012 var det 27 000 flere heltidssysselsatte kvinner enn på samme tid året før, samtidig som 10 000 færre kvinner jobbet deltid.

Barn på flukt får bred støtte

Fagforbundet Oslo deltok i det brede utvalget av organisasjoner og partier som møtte opp og krevde en endret asylpolitikk foran Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Dyreklinikkene blir nordiske storselskaper

I løpet av ett år har en rekke oppkjøp av dyreklinikker gjort at to store nordiske aktører er etablert; Djursjukhusgruppen og Evidensia. Seksjonsleder Jan-Edvard Monsrud frykter hvilke konsekvenser dette vil gi for lønns- og arbeidsvilkår