Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Oslo budsjettet: Brutal linje fra det nye byrådet

Fagforbundet Oslo har nå sett nærmere på Oslo- budsjettet 2013, og mener dette er det mest dramatiske budsjettet vi har sett hittil fra et borgerlig byråd.

Dette er statsbudsjettet for Oslo og Akershus

Flere politifolk i gatene, dobbeltspor mellom Oslo og Ski og flere studieplasser er noen av de lokale konsekvensene for Oslo og Akershus.

Statsbudsjettet: Godt grunnlag for videreutvikling av rødgrønn politikk

Pressemelding: Første reaksjon fra Fagforbundet på statsbudsjettet for 2013.

Innføring i INSTA 800, et verktøy for kvalitet på renhold.

Seksjon Samferdsel og teknisk i Fagforbundet Oslo inviterer til kurs for renholdere, renholdsledere, tillitsvalgte i INSTA 800

- Framtidsretta forslag om ny organisering

Fagforbundet Oslos representantskap skal behandle framtidig organisering av fagforeningene den 10. oktober. I forslaget som er lagt fram foreslås det mer robuste og faglig orienterte fagforeninger. Når det gjelder endelig beslutning om nedleggelse og eventuell sammenslåing av fagforeninger, er det medlemmene i de respektive fagforeninger som behandler dette i sine årsmøter før hele saken sendes til forbundsstyret.

LO krever ny boligpolitikk

- Både sentrale og lokale politikerne har feilet innen boligpolitikken, fastslår LO-sekretær Kristian Tangen. LO krever storstilt utbygging.

Frokostmøte med menneskebibliotek

Fagforbundet Oslo inviterer til frokostmøte med Menneskebibliotek fredag 16. november fra kl 08.30 - 10.30.

Vellykket konferanse for pensjonisttillitsvalgte i Fagforbundet Oslo.

Den årlige konferansen for pensjonisttillitsvalgte i Fagforbundet Oslo gikk av stabelen 20.-21. september, tradisjonen tro var vi på Hotell Hadeland.

Private vinner 8 av 10 sykehjemsanbud

Kommersielle selskaper er vinnerne når sykehjem settes ut på anbud. Kun i fem tilfeller har et kommunalt tilbud vunnet kontrakten.

Bestemor solgt igjen - og igjen

Hvor er valgfriheten når du velger en sykehjemsleverandør, for så å bli videresolgt til en annen? Forkjemperne for konkurranseutsetting av sykehjem argumenterer med valgfrihet. Men når brukere velger en leverandør og kommunen inngår avtaler med et selskap, som så selges eller omdannes til et annet selskap - hvor reell er valgfriheten da?