Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

-Vel fortjent at barneverntjenesten blir trukket frem

Familieveileder og plasstillitsvalgt Bente Jørgensen i barnevernstjenesten i Sagene er glad for å kunne gå på jobb nesten som normalt. For å opprettholde en trygg relasjon med familiene hun veileder, er møter ansikt til ansikt nemlig vesentlig.

Skal verve flere studenter til Fagforbundet Oslo

Studentkontakt Frida og ungdomstillitsvalgt Maren skal verve flere studenter til Fagforbundet. I 2020 har duoen med god hjelp allerede vervet mange nye medlemmer selv om det blir et annerledes og vanskeligere år enn planlagt.

Velkommen til digital 1. mai

Det blir tog, taler og musikk også under årets 1. mai-feiring, men det vil foregå på nett. Bli på markering av arbeidernes internasjonale kampdag.

Uttalelse fra Fagforbundet Oslo: Hjelp barna i Moria umiddelbart

Flyktningeleiren Moria på Lesvos i Hellas er et utrygt sted for flyktningebarn som et splittet Europa ikke tar ansvaret for. Barna som lever der mangler tilgang til rent vann, nok mat, skolegang, tilstrekkelig helsehjelp, varme og trygghet.

Viktigere hvem du jobber med enn hva du jobber med

Joar ble vervet på Bodø postkontor for 20 år siden og for seks måneder siden ble han plasstillitsvalgt ved Skullerud distribusjon. Postbudet er aller mest glad i kollegene sine.

Krever økte ubekvemstillegg for ansatte som er berørt av koronakrisen

Fagforbundet og KAH har stilt krav overfor Oslo kommune om økte ubekvemstillegg for ansatte i Oslo kommune som er berørt av koronakrisen. - De ansatte må få den anerkjennelsen de fortjener uansett stillingsstørrelse eller yrkesbakgrunn, sier Per Egil Johansen.

Alltid vært stolt av jobben

Karl Magne og Morten starter arbeidsdagen kl. 21.23 og er ferdig kl. 06.15 dagen etter. Resultatet er rene t-banevogner som skal frakte mennesker med samfunnskritiske funksjoner trygt til jobb. Uten duoen stopper Oslo opp.

Deltid kan øke korona-smitte (sak fra Klassekampen)

– Deltidskrisa kan ha forsterket korona-krisa, sier Mette Nord. Hun får støtte av Jørgen Aanerud som er ungdosmtillitsvalgt i Fagforbundet Pleie og Omsorg, Oslo og som selv er en av de som jobber deltid.

Hjelper de som hjelper

May Randi og Bente bidrar i krisen og rengjør kontorene til hjemmetjenesten daglig. Begge er stolte medlemmer av Fagforbundet Oslo. Vi er enda mer stolte av dem.

Sentrale arbeidstidsavtaler inngått under koronakrisen

Det har blitt inngått en rekke sentrale avtaler på bakgrunn av krisen. Her finnes en oversikt over de forskjellige avtaleområdene med inngåtte avtaler og fremtidige avtaler som drøftes. For nærmere informasjon om avtalenes betydning, ta kontakt med din tillitsvalgt/fagforening. Oppdatert 30.03.20.