Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Kurs: Stell og vedlikehold, verneutstyr og arbeidsteknikk ved bruk av motorsag

Seksjon samferdsel og teknisk inviterer medlemmer i Fagforbundet som bruker motorsag sporadisk i jobben, eller de som ønsker å hogge egen ved på en sikker måte.

Kommersielle sykehjem er dårligere

Siste bruker- og pårørendeundersøkelse ved Oslos sykehjem viser at de kommersielt drevne sykehjemmene kommer langt ned på listen.

Private familiebarnehager er god butikk

Prosjektleder i Fagforbundet Oslo, Randi Færevik er sterkt kritisk til at private eiere tar ut millionoverskudd og spanderer ferie på ledelsen, samtidig som driftskostnader kuttes. Dette vil bli et økende problem i Oslo med byrådets barnehagepolitikk.

LO har brutt meklingen - Varsler konflikt i LO/NHO-området

Bruddet i meklingen innebærer at oppgjøret i LO/NHO-området går inn i tvungen mekling. Dersom meklingen ikke fører fram, kan det bli konflikt skriver LO i en pressemelding.

Privatisering av sykehjem i Oslo - Full fart

Unicare og Aleris har fått kontraktene på drift av Manglerudhjemmet og Uranienborghjemmet i Oslo. Overtakelse skjer 3. juni.

Stemmebruk

Seksjon kirke, kultur og oppvekst inviterer biblioteksansatte, ansatte i skole og i barnehager til yrkesfaglig kurs. Kurset vil ha fokus på hvordan vi kan bruke stemmen så mye vi ønsker uten å bli hes eller sliten.

Temadag: Alternativer til bruk av tvang i psykisk helsevern

Vi har gleden av å invitere til en spennende temadag for alle medlemmer i Fagforbundet Oslo som jobber innenfor fagfeltet.

Fylkeskonferansen i seksjon helse og sosial

Seksjon helse og sosial arrangerte fylkeskonferanse 1. mars.

Fylkesmøtet vedtok mål og tiltak for Fagforbundet Oslo fram til 2015

Fylkesleder Mari Sanden innledet om hva som blir våre hovedutfordringer. Vi er midt inne i etableringen av de nye fagforeningene i 2013 og 2014, og dette vil prege Fagforbundet Oslo de neste årene. Målet er å styrke slagkraften vår, styrke forbindelseslinjene ut til medlemmene, og være mer synlig ute på arbeidsplassene. Mari trakk også fram verving som elementært for å beholde vår innflytelse, og det dreier seg om å inkludere hele vårt organisasjonsområde, og det er mange yrkesgrupper hvor vi har mye å hente.

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt

Mari Sanden ble gjenvalgt som leder for fire år, og Anna Elisabeth Uran er valgt som ny 2. nestleder.