Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Bli fadder til Fagforbundets barneby i Angola.

Gjør en forskjell for Huambo og bidra til barnebyen og nærmiljøet gjennom å finansiere barnebyen, barnehagen, skolen og nærmiljøprosjektene.

Temakveld: Palliasjon – det gode stellet.

Seksjon helse og sosial har gleden av å invitere til en spennende temakveld for sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere og øvrig helsepersonell som er medlemmer i Fagforbundet Oslo.

Viktig med samarbeid mellom skole og arbeidslivsorganisasjoner

En viktig oppgave for seksjon helse og sosial i Fagforbundet Oslo er samarbeidet opp mot utdanningsinstitusjonene innen helse- og sosialfag. På Stovner videregående skole har Fagforbundet Oslo fulgt og bidratt til å gjøre undervisningen mer virkelighetsnær for elevene. Nå takker lærerne seksjonsleder Helge Sporsheim for samarbeidet.

På valgdagen er alle like

Jan Davidsen oppfordrer alle medlemmene til å bruke stemmemuskelen den 9. september. - Stemmeretten er grunnsteinen i demokratiet, sier han.

- Vi vil ikke tilbake til et blått Norge

Både Fagforbundets tillitsvalgte og de rødgrønne politikerne lovte å kjempe til siste slutt mot en borgerlig valgseier da Fagforbundet Oslo markerte seg utenfor Oslo S torsdag ettermiddag.

Markering for Rødgrønn valgseieer

Torsdag 5. september samler Fagforbundet Oslo medlemmer og tillitsvalgte til en sosial, kulturell og politisk markering for rød-grønn valgseier på Jernbanetorget.

Seniorprisen 2013

Prisene ble delt ut mandag 26.august.2013 i festsalen på Tåsen sykehjem. Det var første gang Oslo kommune delte ut Seniorprisen. Meningen med disse er å stimulere til nytenkning og løfte frem gode tiltak for å vise frem det beste fra eldreomsorgen i Oslo.

Jan Davidsen tror på medlemmene

TV2s sykehjemsundersøkelse: – Vi både tror på og støtter medlemmer og tillitsvalgte som har uttalt seg, sier Jan Davidsen.

Økende rødgrønn støtte i Fagforbundet

Fremskrittspartiet stuper i oppslutning, mens Arbeiderpartiet får støtte fra halvparten av medlemmene i LOs største forbund, Fagforbundet.

Bør vi konkurranseutsette drift av sykehjem?

Grunnen til at Oslo driver private sykehjem effektivt er at grunnbemanningen er lavere enn i resten av landet, skriver forskere fra NOVA i en kronikk på nrk.no