Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Forum for Ungdomstillitsvalgte

Fredag 25. oktober er det forum for ungdomstillitsvalgte. Odd Hallgeir Larsen fra Forbundsstyret og Andreas Halse fra SU innleder til debatt.

Flere midlertidige ansettelser med borgerlig regjering

Arbeidsliv er ikke en del av samarbeidsavtalen mellom de fire borgerlige partiene. Det bekymrer fagbevegelsen. Høyre og KrF mener de borgerlige er enige om mye, blant annet flere midlertidige ansettelser.

Temadag: Kompetanseplaner og kompetanseutvikling på arbeidsplassen.

Kompetanseplaner på alle arbeidsplasser er en strategisk målsetting for Fagforbundet. Vi har gleden av å invitere til en spennende temadag for fagforeningsledere, hovedtillitsvalgte og seksjonsledere i Fagforbundet Oslo.

Yrkesfag og kompetanseutvikling

– Det er de som trenger det mest, som får minst faglig påfyll i kommune-Norge. Det viser en Fafo-rapport bestilt av Fagforbundet.

- Oslo-budsjettet mangler visjoner for eldreomsorgen

Selv om alle er kjent med at antall eldre i Oslo øker sterkt de kommende årene, uteblir den nødvendige satsingen på pleie- og omsorgstilbudet i kommunen. – Det blågrønne byrådet rir sine ideologiske kjepphester framfor å sette i gang med en skikkelig eldresatsing, uttaler Fagforbundet Oslos leder Mari Sanden.

Finanstilsynet nekter byrådet i Oslo å kaste ut fagbevegelsen

Byrådet ønsker å lempe ut fagbevegelsen fra styret til kommunens pensjonsselskap. Høyrebyrådet er ikke bare på kollisjonskurs med fagbevegelsen, men også Finanstilsynet.

Høyt arbeidspress og høyt sykefravær på AMK advarer tillitsvalgt (VG)

Etter at Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Oslo og Akershus har fått sterk kritikk av Helsetilsynet etterlyser tillitsvalgt for Fagforbundet, Shaukat Hafiz, flere tiltak fra ledelsen. Samtig understreker han at den nye ledelsen på noen områder allerede har tatt tak i utfordringer de tillitsvalgte og hovedverneombudet har reist.

LOs kvinnenettverk arrangerer møte om diabetes

LOs distriktskontor Oslo og Akershus inviterer til flerkulturelt møtested for kvinner tirsdag 17. september Kl 17.00 –19.00 i Hammersborggt 9, 6 etg.

Høyrebyråd vil lempe ut fagbevegelsen fra pensjonsselskap (Fagbladet)

Høyrebyrådet i Oslo ønsker å slå sammen Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS. Samtidig vil byrådet kaste ut to styremedlemmer som representerer dem som har pensjonsordningen sin i selskapet, de ansatte i Oslo kommune.

Nyheter fra faggruppe NAV i SKA og SHS

Her finner du aktuelle nyhetssaker, ressurssider og konferanser for NAV-ansatte