Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Bydeler valgt for salg/konkurranseutsetting av kommunale barnehager

Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning har nå kommet frem til å begrense dette til tre bydeler. Disse tre er bydelene Søndre Nordstrand, Alna og Vestre Aker. Hvilke barnehager som omfattes er ikke avklart.

”Lindeberg-saken”

Fagforbundet Oslo har registrert at det er stor politisk aktivitet rundt denne saken, både i fagbevegelsen og i bystyret. Med den behandling saken og arbeidstakeren har fått av den politiske og administrative ledelsen i Oslo kommune, er det helt forståelig og bra at den vekker både harme og behov for å engasjere seg.

Dagsavisen: Straffes hardt for hardt arbeid

Med Oslos 55.000 kummer som arbeidsplass, vet Thomas Eliassen (31) at jobben kan sende ham inn på uførestatistikken. Nå vil regjeringen kutte i uførepensjonen

Håper på rødgrønn renessanse

Jan Davidsen mener de rødgrønne partiene må bygge brede allianser der by og land igjen går hand i hand.

Fagforbundet Oslo klar for politisk kamp

Representantskapet i Fagforbundet Oslo var samlet til sitt første møte etter Stortingsvalget 2013, og det satte sitt preg på møtet. Odd Hallgeir Larsen fra Fagforbundets forbundsledelse innledet om den politiske situasjonen.

Mindre forskjeller med rødgrønt

De rødgrønne omfordelte 11 prosent fra de rike til de fattige ved hjelp av skattesystemet. Nå vil forskjellene øke, spår LO.

Vil stoppe G4S’ menneskerettsbrudd

Storkonserners støtte til Israels okkupasjon av Palestina skal ikke få fortsette ustraffet, mener en bred allianse av organisasjoner.

Kurs: Hvordan vi kan skape et bedre arbeidsmiljø på arbeidsplassen

Seksjon samferdsel og teknisk inviterer alle yrkesgrupper i Fagforbundet som har behov for mer kunnskap om hvordan man kan jobbe med HMS for å forbedre arbeidsmiljøet på arbeidsplassen.

Kurs: Aktivitørenes dag

Fagforbundet helse og sosial har gleden av å invitere til en spennende temadag for alle aktivitører som er medlemmer i Fagforbundet Oslo, tirsdag 26. november

Kurs: Respekt og hensyn ved livets slutt!

Seksjon helse og sosial har gleden av å invitere til temadag for alle sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere og øvrig helsepersonel, torsdag 9. januar.