Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Oslos varaordfører er bekymret for konkurranseutsetting av barnehager

Barna går en usikker framtid i møte, sier Libe Rieber-Mohn (AP) til Aftenposten. Fagforbundet Oslo deler varaordførerens bekymring, og frykter at det er foreldrene, barna og de ansatte som kommer tapende ut når byrådet konkurranseutsetter kommunale barnehager.

Privatiserer de dyreste barnehagene i Oslo

I en TV2-reportasje protesterer nå foreldre, som ikke forstår hvordan de private skal drive billigere uten at det går ut over kvaliteten.

Ungdomsutvalget igang med handlingsplanen

Fagforbundet Oslo, Ungdom avholdt sitt første utvalgsmøte for året, og planlegging av årerts aktivitet sto på dagsorden.

Fagforbundet Teknisk Fagforening er etablert

23. januar 2014 vil stå som en historisk dato i Fagforbundet. Da gikk nemlig seks tradisjonsrike fagforeninger sammen i en ny stor fagforening. Navnet på den nye fagforeningen er Fagforbundet Teknisk Fagforening, Oslo.

Oslo havn KF privatiserer havnedriften

Nå legges havna i Oslo ut på anbud. Ett driftsselskap skal overta dagens oppgaver, og kranførerne i Fagforbundet er blant de som vil bli virksomhetsoverdratt.

G4S selger seg ut av Norge

17. januar offentliggjorde Konkurransetilsynet sin beslutning om å godkjenne at NOKAS sitt oppkjøp av sikkerhetsselskapet G4S. Nyheten om at G4S selger seg ut av Norge kom etter en langvarig nasjonal kampanje mot selskapets bidrag til menneskerettighetsbrudd.

– De sa det passet dårlig fordi jeg var gravid

Eli Regine Matvik (27) ble diskriminert av renovasjonsetaten i Oslo fordi hun var gravid. Det mener Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Fagforbundet SHS har fått ny nestleder

Iren M. Luther (46) fra Fagforbundet private virksomheter er valgt til ny nestleder i Fagforbundet største seksjon, Fagforbundet helse og sosial

Endelig tariffavtale med Uloba

Det ble en ekstra julegave for de ansatte og de personlige assistentene i Uloba i år. Etter flere års arbeid undertegnet partene for første gang en tariffavtale for virksomheten.

Kurs: "Vandring mellom liv og død”

Seksjon helse og sosial i Fagforbundet Oslo har gleden av å invitere til en spennende temadag for alle medlemmer.