Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Bli med på markering av kvinnedagen!

Det ser ut til å bli den største markeringen av kvinnedagen på mange år på årets 8. mars. Møt opp på Youngstorget kl. 15.00 for appeller og kultur før toget går.

Bli med på LOs 8. mars arrangement

LOs Familie- og likestillingspolitiske utvalg inviterer til markering av kvinnedagen.

Vil kjempe for lokalbad i Oslo også i framtida

Leder i Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet Oslo i Fagforbundet Oslo, Jan Edvard Monsrud reagerer på byrådets forslag til å kutte antall offentlige bad i Oslo til tre. Byrådet viser i bademeldingen som nå er lagt ut at de ikke vil ha lokal bad i Oslo

– Vi vant kokke-NM!

Inger Haugene og Lars Helleborg fra Oslo universitetssykehus er Norges beste institusjonskokker.

Årets første hovedtillitsvalgtsamling

Nesten 80 av Fagforbundet Oslos hovedtillitsvalgte i Oslo kommune møttes til tillitsvalgtsamling på Håndverkeren mandag 25. februar . En imponerende forsamling i seg selv, konstaterte leder Mari Sanden på begynnelsen av samlinga.

Hyret folk tross kutt

I fjor ble Munch-museet pålagt store nedskjæringer. Et år seinere er det like mange ansatte. De tillitsvalgte i Fagforbundet frykter at kollegaer er urettmessig skviset ut.

Byrådsparti taler med to tunger

Leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden går i ett debattinnlegg i rette med Oslo KrF som sier de vurderer en pause i privatiseringen med barnehager. Bystyreflertallet som KrF er en del av har allerede vedtatt en ny runde med privatisering som blir iverksatt rett etter at Oslos nybakte foreldre har søkt barnehageplass i 2014

Kampen ingen snakker om........

Når ilden er slukket og brannbilene returnerer til sine respektive stasjoner, fortsetter kampen for Oslos brannmenn og kvinner.

Gratis konferanse for elever: Verdig eldreomsorg - meningsfylt arbeid

Verdig eldreomsorg – meningsfylt arbeid er en gratis konferanse for deg som er elev i videregående skole som vurderer yrkeskarriere innen omsorgsfeltet, unge helsearbeidere, rollemodeller i eldreomsorg eller lærer og rådgiver.

Latter og tårer da 240 deltok på verdighetsseminar!

Da Fagforbundet inviterte medlemmer i omsorgssektoren til seminar om verdighet mot slutten av livet var interessen så enorm at det store auditoriet på Rikshospitalet ble fylt. 240 av Fagforbundets medlemmer i omsorgssektoren deltok på seminaret ”Vandring mellom liv og død” med Stein Husebø den 19. februar.