Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

– Stopp nedskjæringa i Oslo!

Hundrevis av fagforeningskamerater I Oslo samlet seg onsdag kveld ved byens rådhus for å markere sin misnøye mot det borgerlige byrådet s budsjettforslag.

Konkurranseutsetting av barnehager - Fagforbundet Oslo kritisk til prosessen

Byrådet har nå vedtatt hvilke 7 barnehager som konkurranseutsettes i Alna, Søndre Nordstrand og Vestre Aker . Fagforbundet Oslo synes dette er trist for våre 60 medlemmer som nå risikerer langt dårligere lønns- og arbeidsvilkår , og vil følge dem opp på best mulig måte i tiden framover

Bymisjon, bymisjon, ikke rør på vår pensjon

Godt over hundre demonstranter møtte på demonstrasjon i Tollbugata. De ansatte i Kirkens bymisjon fikk støtte av en rekke fagforeninger da over hundre demonstranter markerte sin motstand mot kutt i pensjonene

Legningen hennes ble tema på menighetens årsmøte

Ett medlem i Fagforbundet TeoLOgene opplevde at hennes legning ble tatt opp på menighetens årsmøte uten at arbeidsgiver grep inn. - Dette er trakassering, konkluderer Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Budsjettdemonstrasjon: Byrådet kutter -stopp nedskjæringa

Fagforbundet Oslo arranger markering mot Oslobudsjettet onsdag 11. desember kl 16.30 Oslo Rådhus i Borggården i samarbeid med en rekke andre fagforbund.

Spennende dag om arbeidsmiljø på arbeidsplassen

Seksjon samferdsel og teknisk arrangerte tirsdag 3. desember kurset: "Hvordan kan vi skape et bedre arbeidsmiljø på arbeidsplassen."

Møt opp og støtt de ansatte i Kirkens bymisjon i kampen for å bevare pensjonsordningen

Styret i Kirkens Bymisjon vurderer å melde organisasjonen ut av arbeidsgiverorganisasjonen Virke.Beslutter de dette vil det sannsynligvis innebære overgang til NHO, og resultatet er klassisk tariffhopping.Fagforbundet Oslo oppfordrer andre fagforeningskamerater til å støtte opp markeringa og protestene fra de ansatte i Kirkens Bymisjon.

Løfter renholderne opp og fram

I går var det renholdernes dag, dagen da faget renhold og dets utøvere løftes opp og fram. I Fagforbundet Oslo ble dagen markert med Insta 800 kurs og kake.

God løsning for hjelpepleier i rettsforlik med Oslo kommune

Fagforbundet har gjennom rettsmekling med Oslo kommune inngått en avtale som gir hjelpepleier Stig Berntsen jobben tilbake ved Lindeberg sykehjem. Dette har vært en enorm påkjenning over to år, med alvorlige anklager mot vårt medlem. Vi er glad for at alle feilaktige anklager mot Berntsen er frafalt, og gir han mulighet til å komme tilbake i jobben sin.

Stemmerett i 100 år - sikret kvinners kår?

25. november til 10. desember gjennomføres en internasjonal kampenje mot menns vold mot kvinner. I år feirer vi 100 års jubileum for kvinners stemmerett i Norge. Men selv i år 2013 utsettes kvinner og jenter hver dag for vold og grove overgrep. Krisesentrene rapporterer om mange som lever under konstante trusler mot sitt liv