Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

– Vi vant kokke-NM!

Inger Haugene og Lars Helleborg fra Oslo universitetssykehus er Norges beste institusjonskokker.

Årets første hovedtillitsvalgtsamling

Nesten 80 av Fagforbundet Oslos hovedtillitsvalgte i Oslo kommune møttes til tillitsvalgtsamling på Håndverkeren mandag 25. februar . En imponerende forsamling i seg selv, konstaterte leder Mari Sanden på begynnelsen av samlinga.

Hyret folk tross kutt

I fjor ble Munch-museet pålagt store nedskjæringer. Et år seinere er det like mange ansatte. De tillitsvalgte i Fagforbundet frykter at kollegaer er urettmessig skviset ut.

Byrådsparti taler med to tunger

Leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden går i ett debattinnlegg i rette med Oslo KrF som sier de vurderer en pause i privatiseringen med barnehager. Bystyreflertallet som KrF er en del av har allerede vedtatt en ny runde med privatisering som blir iverksatt rett etter at Oslos nybakte foreldre har søkt barnehageplass i 2014

Kampen ingen snakker om........

Når ilden er slukket og brannbilene returnerer til sine respektive stasjoner, fortsetter kampen for Oslos brannmenn og kvinner.

Gratis konferanse for elever: Verdig eldreomsorg - meningsfylt arbeid

Verdig eldreomsorg – meningsfylt arbeid er en gratis konferanse for deg som er elev i videregående skole som vurderer yrkeskarriere innen omsorgsfeltet, unge helsearbeidere, rollemodeller i eldreomsorg eller lærer og rådgiver.

Latter og tårer da 240 deltok på verdighetsseminar!

Da Fagforbundet inviterte medlemmer i omsorgssektoren til seminar om verdighet mot slutten av livet var interessen så enorm at det store auditoriet på Rikshospitalet ble fylt. 240 av Fagforbundets medlemmer i omsorgssektoren deltok på seminaret ”Vandring mellom liv og død” med Stein Husebø den 19. februar.

Kom på konferanse om offentlig pensjon!

Forsvar offentlig tjenestepensjon arrangerer konferanse om viktigheten av offentlig pensjon mandag 24. februar fra kl. 10.00 til 16.00 på Håndverkeren. Fagforbundets leder Mette Nord, arbeidsmedisiner Ebba Wergeland og De Factos Stein Stugu og Paul Bjerke er blant innlederne. Fagforbundet Oslo oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til å delta.

Barn er ikke en vare (Dagsavisen)

Fagforbundet Oslo er overrasket over at privatiseringen ikke plager sentrumspartiene og spesielt KrF mer, skriver nestleder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin. Å sette en stopper for barnehageprivatiseringen er en god begynnelse på å vise at det er forskjell på sentrumspartiene og FrP

Pensjonskonferanse 24. februar

"Hvorfor er AFP i offentlig tjenestepensjon så viktig?" Forsvar offentlig pensjon inviter til konferanse på Håndverkeren i Oslo 24. februar kl 10-16