Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Representantskap med årsmøtesaker

Torsdag 20. mars var rundt 120 tillitsvalgte samla i Oslo for Fagforbundet Oslos årsmøte. Ett av Oslos fremste og lengstlevende rockeband Bjølsen Valsemølle åpnet møtet og slo an stemninga med sanger om arbeiderhistorie og livet på Østkanten i Oslo

Vant Ipad i vervekonkurransen

Randi Hunnestad fra Fagforbundet ForSe, Forvaltning og Service, Oslo vervet 12 medlemmer i desember 2013. For den fremragende verveinnsatsen vant hun en Ipad i gave fra Fagforbundet

Barnehagedagen 2014

Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo feiret barnehagedagen med Klovnen Knerten og ballonger.

AFP – Førtidspensjon eller tilleggspensjon? - Nytt hefte skrevet av De Facto

Offentlig tjenestepensjon og avtalefestet pensjon i offentlig sektor har en fordelingsprofil som tar vesentlig hensyn til ansatte med kort opptjeningstid, mye deltid og/eller lav lønn. Retten til førtidspensjon er en av de viktigste rettighetene fagbevegelsen har fått på plass. Forsvar offentlig pensjon har produsert et hefte som tar for seg offentlig sektors AFP-ordning.

Krever anstendig, trygg inntekt til alle

Optimistisk. – Vi forventer gode og ansvarlige løsninger, sier Fagforbundets leder, Mette Nord, i det LOs største forbund går inn i årets lønnsforhandlinger.

Konkurranseutsettingen av barnehager i Oslo er et mislykket prestisjeprosjekt.

Fagforbundet Oslo reagerer på byrådets hemmelighold i dagens kunngjøring av hvilke barnehager som konkurranseutsettes. Hvorfor vil ikke byrådet gå ut med hvor mange selskaper som er aktuelle i de barnehagene som nå blir konkurranseutsatt, og hvorfor holder de barnehagene som ikke fikk bud på pinebenken i minst en måned til i forhold til salg?

Satte søkelys på etiske dilemma i eldreomsorg

Verdig eldreomsorg sto på dagsorden for rundt 200 unge helsearbeidere på konferanse i Folkets Hus i Oslo. Et panel av fagpersoner og en komiker forsøkte å løse etiske dilemma som ungdommene møter på jobb.

Finseseminaret 2014 25. - 26. mars

Fagforbundet inviterer til vårt årlige studentseminar på Finse. Seminaret er gratis og åpent for alle studenter. Vi dekker reise, opphold på enkeltrom med full losji for alle deltakerne.

Kastet stoppeklokkene

I København har de gjenoppretta tilliten til at ansatte i hjemmesykepleien selv kan vurdere gjøremålene ved hvert besøk.

Fagforbundet vil ha kvalitet

Fagforbundet og Standard Norge har i dag inngått en samarbeidsavtale. Fagforbundet er opptatt av at velferdstjenestene holder høy kvalitet og ser på standarder som et virkemiddel for å oppnå dette.