Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Oslo havn KF privatiserer havnedriften

Nå legges havna i Oslo ut på anbud. Ett driftsselskap skal overta dagens oppgaver, og kranførerne i Fagforbundet er blant de som vil bli virksomhetsoverdratt.

G4S selger seg ut av Norge

17. januar offentliggjorde Konkurransetilsynet sin beslutning om å godkjenne at NOKAS sitt oppkjøp av sikkerhetsselskapet G4S. Nyheten om at G4S selger seg ut av Norge kom etter en langvarig nasjonal kampanje mot selskapets bidrag til menneskerettighetsbrudd.

– De sa det passet dårlig fordi jeg var gravid

Eli Regine Matvik (27) ble diskriminert av renovasjonsetaten i Oslo fordi hun var gravid. Det mener Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Fagforbundet SHS har fått ny nestleder

Iren M. Luther (46) fra Fagforbundet private virksomheter er valgt til ny nestleder i Fagforbundet største seksjon, Fagforbundet helse og sosial

Endelig tariffavtale med Uloba

Det ble en ekstra julegave for de ansatte og de personlige assistentene i Uloba i år. Etter flere års arbeid undertegnet partene for første gang en tariffavtale for virksomheten.

Kurs: "Vandring mellom liv og død”

Seksjon helse og sosial i Fagforbundet Oslo har gleden av å invitere til en spennende temadag for alle medlemmer.

Viktig seier for kvikksølvofre

Staten tapte. Høyesterett slår fast at kvikksølvskader er yrkesskade. – Nordsjø-dykkerne har fått sitt kvinnelige motstykke, sier Mette Nord.

Kommunen styrte Oslo Vei mot konkurs

Da Oslo kommune vedtok å legge ned Huken Pukkverk uten å tilføre selskapet flere midler, styrte kommunen bedriften mot konkurs, konkluderer konkursboets granskingsrapport. Boet har nå saksøkt kommunen for en halv milliard kroner. Og Huken Pukkverk går for fullt.

Nyhetsbrev fra Faggruppe NAV

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om

– Matpausen er viktigere enn noen gang

Det sier forsker Nina Amble fra Arbeidsforskningsinstituttet. Vi må bli kjent med hverandre. Det er det som teller.