Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Stort engasjement rundt fagbrev for renholdsoperatører

Det var stort engasjement rundt temakvelden "På vei til fagbrev Renholdsoperatør." Seksjon Samferdsel og teknisk ( SST ) arrangerte onsdag 5. februar temakveld for renholdere, med tema på vei til fagbrev. Det var utrolige 35 påmeldte, alle kom og flere til.

Det borgerlige bystyreflertallet stemte ned opposisjonens forslag

Det borgerlige bystyreflertallet stemte ned opposisjonens forslag om å stoppe den omstridte konkurranseutsettingen av sju kommunale barnehager. KrFs Erik Lunde sa at han stod ved budsjettavtalen med FrP, men antydet at dette burde bli siste runde med denne typen konkurranseutsetting.

Forpliktende Palestinasamarbeid

I dag underskrev Fagforbundets leder Mette Nord og Norsk Folkehjelps generalsekretær Liv Tørres avtalen om det forpliktende samarbeidet for Palestina som ble vedtatt på Fagforbundets landsmøte i november 2013.

Vellykket stiftelsesmøte for Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo

Torsdag 30, januar ble Fagforbundet Oslos nest største fagforening stiftet bestående hovedsaklig av medlemmer som jobber med pleie og omsorg i bydelene og sykehjemmene i Oslo. Siri Follerås er fagforeningas første leder

Fagforbundet Oslo oppfordrer alle til å delta på fakkeltog mot konkurranseutsetting av barnehager

Foreldregruppa mot konkurranseutsetting av barnehager arrangerer fakkeltog ved Oslo rådhus, onsdag 5. februar kl. 17.00, for foreldre, barn, ansatte og alle andre. Fagforbundet Oslo støtter fakkeltoget og oppfordrer alle til å delta, og fagforeninger til å stille med faner.

Oslos varaordfører er bekymret for konkurranseutsetting av barnehager

Barna går en usikker framtid i møte, sier Libe Rieber-Mohn (AP) til Aftenposten. Fagforbundet Oslo deler varaordførerens bekymring, og frykter at det er foreldrene, barna og de ansatte som kommer tapende ut når byrådet konkurranseutsetter kommunale barnehager.

Privatiserer de dyreste barnehagene i Oslo

I en TV2-reportasje protesterer nå foreldre, som ikke forstår hvordan de private skal drive billigere uten at det går ut over kvaliteten.

Ungdomsutvalget igang med handlingsplanen

Fagforbundet Oslo, Ungdom avholdt sitt første utvalgsmøte for året, og planlegging av årerts aktivitet sto på dagsorden.

Fagforbundet Teknisk Fagforening er etablert

23. januar 2014 vil stå som en historisk dato i Fagforbundet. Da gikk nemlig seks tradisjonsrike fagforeninger sammen i en ny stor fagforening. Navnet på den nye fagforeningen er Fagforbundet Teknisk Fagforening, Oslo.

Oslo havn KF privatiserer havnedriften

Nå legges havna i Oslo ut på anbud. Ett driftsselskap skal overta dagens oppgaver, og kranførerne i Fagforbundet er blant de som vil bli virksomhetsoverdratt.