Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Fagforbundet Oslo Ungdom på arbeidsplassbesøk hos helsesekretærer

Ungdomsutvalget i Fagforbundet Oslo gjennomfører i samarbeid med ungdomstillitsvalgte i Fagforbundet Sunnaas og Oslo Universitetssykehus fagforening arbeidsplassbesøk hos sykehusene i Oslo.

Forhandlingene i Oslo kommune fortsetter!

Forhandlingssammenslutningen KAH som Fagforbundet Oslo er en del av har overlevert våre tredje krav til Oslo kommune mandag 28. april. KAH har avvist Oslo kommunes krav/tilbud nr 2, og fremmet krav om flere endringer til del B Generelle særbestemmelser.

Høyrestyrt politikk på sitt verste!

KONKURANSUTSETTING AV 2 NYE KOMMUNALE SYKEHJEM I OSLO KOMMUNE

KAH har mottatt Dok 2 fra Oslo kommune fredag 25. april

Frist for forhandlingene er klokka 24.00 natt til 1. mai. Partene har avtalt at arbeidstagerorganisasjonene leverer sine neste krav mandag 28. april, og kommunen sitt tredje krav/tilbud tirsdag 29. april

Egen LO-favør App

LOfavør har laget en app der du finner opplysninger om dine egne forsikringer og andre medlemsfordeler.

Samleside for krav og tilbud i tariffoppgjøret i Oslo kommune 2014

Det er fem parter i tariffoppgjøret i Oslo kommune. Her finner du deres krav og tilbud.

Kutt rammer unge hardest

Rett før påske la regjeringen fram sitt forslag til ny uførepensjon. Der slår regjeringen fast at de vil kutte i uførepensjon i folketrygden. Det vil særlig ramme unge som blir uføre.

Møt opp på Youngstorget 1. mai i Oslo

Årets 1. mai arrangement i Oslo starter kl. 11.25 på Youngstorget og togavgang er kl. 12.45. Årets hovedparole er Ja til faste ansettelser og handlefri søndag - stans regjeringas forslag.

Tariff: KAH konkretiserer krav om pensjon og ulempetillegg til Oslo kommune

Forhandlingssammenslutningen KAH som Fagforbundet Oslo er en del av, overleverte onsdag 23. april våre andre krav i tariffoppgjøret 2014 til Oslo kommune.

Ballongprotest mot privatisering av barnehager!

Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo stiller med gassballonger til alle i årets 1. maitog