Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Kristiansen forbannet over blåblå arbeidslivsreform

Flere midlertidig ansatte, utvidede rammer for overtid og langturnus og ulik lønn for vikarer og faste ansatte. Arbeiderstakerne kan gå tøffere tider i møte med regjeringas nye arbeidslivsreform.

OPS – utvilsomt mye dyrere

– Det er ingen tvil om at det er mye dyrere å gå ut i det private å skaffe finansiering enn å finansiere gjennom offentlige kanaler, sier forsker til Aftenposten.

Vi vil ha faglig ansvar!

Vi er glad for at SV, ved Marianne Borgen og Ivar Johansen, har levert inn et privatforslag til Oslo bystyre om innføring av en tillitsreform i hjemmetjenesten.

Gro Balas: Byrådsordningen har morknet og er moden for revisjon

I sin avskjedstale i Oslo kommune tok Fagforbundetmedlem Gro Balas et kraftfullt oppgjør med den politiske organiseringen av Oslo kommune. - Dette er kloke ord som må leses, fra en av de som kjenner Oslo kommune best og som Fagforbundet vil savne fra arbeidsgiversiden, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden,

Uravstemning i tariffoppgjøret Oslo kommune

Uravstemningsheftet vil være ferdig trykket og sendes ut til medlemmene 6. juni, og skal være medlemmene i hende i posten uken etter, avhengig av hvor lang tid postgangen tar.

Oslo-meklingen: – Det har vært krevende

Et døgn etter at meklingen i kommuneoppgjøret førte fra til en løsning på overtid, kan partene i Oslo-oppgjøret melde at det ikke blir streik.

Brudd i forhandlingene med Samfo (Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon)

Bruddgrunnlaget er blant annet uenighet om den økonomiske profilen.

Tariffoppgjøret i Oslo kommune er i havn

Godt fornøyd med utfallet av oppgjøret! Oppgjøret har en sosial profil med minst kr 8000 til alle.

Fortsatt mekling i Oslo kommune (Oppdatert 27. mai. kl 06:00)

Meklingen i tariffoppgjøret i Oslo kommune fortsetter 30 timer på overtid. Så lenge mekling pågår, møter alle medlemmer opp på arbeid som normalt.

Pause i meklingen til kl 10:00 mandag 26. mai (oppdatert søndag 25. mai kl 23:55)

Meklingen mellom Oslo kommune og Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) som Fagforbundet Oslo er en del av tar pause til kl 10:00 mandag morgen, pga paralelle meklinger i KS og Staten. Alle møter på jobb som normalt mandag.