Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Gro Balas: Byrådsordningen har morknet og er moden for revisjon

I sin avskjedstale i Oslo kommune tok Fagforbundetmedlem Gro Balas et kraftfullt oppgjør med den politiske organiseringen av Oslo kommune. - Dette er kloke ord som må leses, fra en av de som kjenner Oslo kommune best og som Fagforbundet vil savne fra arbeidsgiversiden, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden,

Uravstemning i tariffoppgjøret Oslo kommune

Uravstemningsheftet vil være ferdig trykket og sendes ut til medlemmene 6. juni, og skal være medlemmene i hende i posten uken etter, avhengig av hvor lang tid postgangen tar.

Oslo-meklingen: – Det har vært krevende

Et døgn etter at meklingen i kommuneoppgjøret førte fra til en løsning på overtid, kan partene i Oslo-oppgjøret melde at det ikke blir streik.

Brudd i forhandlingene med Samfo (Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon)

Bruddgrunnlaget er blant annet uenighet om den økonomiske profilen.

Tariffoppgjøret i Oslo kommune er i havn

Godt fornøyd med utfallet av oppgjøret! Oppgjøret har en sosial profil med minst kr 8000 til alle.

Fortsatt mekling i Oslo kommune (Oppdatert 27. mai. kl 06:00)

Meklingen i tariffoppgjøret i Oslo kommune fortsetter 30 timer på overtid. Så lenge mekling pågår, møter alle medlemmer opp på arbeid som normalt.

Pause i meklingen til kl 10:00 mandag 26. mai (oppdatert søndag 25. mai kl 23:55)

Meklingen mellom Oslo kommune og Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) som Fagforbundet Oslo er en del av tar pause til kl 10:00 mandag morgen, pga paralelle meklinger i KS og Staten. Alle møter på jobb som normalt mandag.

Vanlige spørsmål ved en eventuell streik

Det dukker opp en rekke spørsmål hos medlemmer ved en streik. Her får du svar på noen av de vanligste.

Pressemelding Disse tas ut i streik i første fase vedr tariffoppgjøret i Oslo kommune

Fagforbundet Oslo har i henhold til ordinære prosedyrer ved mekling meldt plassfratredelse for 1639 medlemmer fordelt på 14 bydeler og 24 etater /kommunale foretak. Uttaket i fase 1 omfatter hovedsaklig kontorfaglig personell. I Bymiljøetaten tar vi ut trafikkbetjenter og ved Kemnerkontoret tar vi ut alle bortsett fra de som utbetaler skatt tilgode.

Europride 2014 - for internasjonale menneskerettigheter

I år er Europride i Oslo. Fagforbundet Oslo og LO oppfordrer alle medlemmer til å bli med. Sett av dagene 25. - 28. juni. Paraden blir den 28.