Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Egen LO-favør App

LOfavør har laget en app der du finner opplysninger om dine egne forsikringer og andre medlemsfordeler.

Samleside for krav og tilbud i tariffoppgjøret i Oslo kommune 2014

Det er fem parter i tariffoppgjøret i Oslo kommune. Her finner du deres krav og tilbud.

Kutt rammer unge hardest

Rett før påske la regjeringen fram sitt forslag til ny uførepensjon. Der slår regjeringen fast at de vil kutte i uførepensjon i folketrygden. Det vil særlig ramme unge som blir uføre.

Møt opp på Youngstorget 1. mai i Oslo

Årets 1. mai arrangement i Oslo starter kl. 11.25 på Youngstorget og togavgang er kl. 12.45. Årets hovedparole er Ja til faste ansettelser og handlefri søndag - stans regjeringas forslag.

Tariff: KAH konkretiserer krav om pensjon og ulempetillegg til Oslo kommune

Forhandlingssammenslutningen KAH som Fagforbundet Oslo er en del av, overleverte onsdag 23. april våre andre krav i tariffoppgjøret 2014 til Oslo kommune.

Ballongprotest mot privatisering av barnehager!

Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo stiller med gassballonger til alle i årets 1. maitog

Ansatte rømmer fra privatisering

Foreldre, ansatte og fagforeninger frykter at barnehagelærere vil slutte når 13 Oslo-barnehager privatiseres og selges.

Skuffet over nei til homoekteskap

- Det verste vedtaket Kirkemøtet kunne ha fattet, sier tillitsvalgt i Fagforbundet teoLOgene, Sindre Stabell Kulø, til NRK Møre og Romsdal.

- Sosial dumping sprer seg til flere bransjer (Aftenposten)

20 tiltak og tre handlingsplaner satte den forrige, rødgrønne Regjeringen inn mot sosial dumping. Likevel øker problemet. Nå vil LO ha nye tiltak.

Tariffoppgjøret Oslo kommune 2014 igang

Forhandlingssammenslutningen KAH som Fagforbundet Oslo er en del av overleverte mandag 8. april, våre første krav i tariffoppgjøret 2014 til Oslo kommune. Forhandlingsfristen er 30. april ved midnatt.