Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Møkkete markeds- ideologi

Les Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo sin kommentar til saken om dårlig renhold ved sykehjem i Oslo

Gaza – ord er ikke nok

Tida er kommet for å sette makt bak kravene. Israel har sagt de ikke lytter til internasjonale krav om å stanse angrepene på Gaza. De lytter heller ikke til kravene om å stoppe okkupasjonen. Tida for å tro på ordets makt overfor Israel er over. Her er Norsk Folkehjelp og Fagforbundets felles krav til handling.

God sommer!

Fagforbundet Oslo ønsker alle medlemmer og tillitsvalgte en riktig god sommer. Fylkeskontoret er betjent i hele sommer. Nettsidene blir oppdatert fra og med august.

–Israel må bygge broer, ikke murer

Palestinakomiteen i Norge overleverte sammen med Fagforbundet og en rekke organisasjoner og advokater et brev til regjeringen om å sørge for at folkeretten blir håndhevet.

Oppgjøret for sykehusene ferdig

Fagforbundets medlemmer i sykehusene får et betydelig lønnsløft.

Kuttet i lønn etter privatisering (Dagsavisen)

LØNNSKUTT: Etter at det private foretaket Aleris overtok driften av Uranienborghjemmet har de ansatte fått opp mot 60.000 kroner mindre i årslønn. Flere ansatte har sluttet.

Ansatte ved Munch-museet bekymret (Dagsavisen)

Mindre handlingsfrihet og dårligere tider for ansatte, frykter medlemmene av Fagforbundet, Akademikerne og Forskerforbundet ved Munch-museet dersom museet blir en stiftelse når de flytter til Bjørvika.

Byrådet kan radere ut forebyggende arbeidsmarkedstiltak.

I sin iver etter å privatisere og konkurranseutsette kommunale bedrifter, kan kommunen være i ferd med å rasere et unikt tilbud i Oslo kommune, KAREA Oslo KF.

Overveldende ja-flertall i uravstemningen for tariffoppgjøret i Oslo kommune

Uravstemningen i Oslo kommune er gjennomført, og hos Fagforbundet Oslo medlemmer var det over 85 % av de som stemte som sa ja til forhandlingsresultatet fra meklingen.

Europride i Oslo

Oslo er i år vertskap for den europeiske festivalen EuroPride. En uke fylt med 200 arrangementer bidrar til å sette menneskerettigheter og lhbt-spørsmål på dagsorden.