Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Strålende fanemarkering for arbeidsmiljøloven

Tillitsvalgte med faner fra hele Østlandsområdet, Bergen og Trondheim la en strålende ramme for de mange hundre som møtte opp for å markere støtte for dagens arbeidsmiljølov på Youngstorget.

Fanemarkering: Slå ring om arbeidsmiljøloven og tariffavtalene

Det blir fanemarkering torsdag 19. juni, kl. 13:00 på Youngstorget. Fagforbundet Oslo oppfordrer alle som har anledning til å delta.

– Dere er en ressurs

Det var meldinga fra nyvalgt leder av Arbeiderpartiet og parlamentarisk leder, Jonas Gahr Støre, da han møtte Fagforbundets landsstyre i dag.

Oppgjør for dyrepleiere til uravstemning

Fagforbundet og NHO Mat og Landbruk kom til enighet om revisjon av overenskomsten for dyrepleiere og klinikkassistenter. Oppgjøret går nå til uravstemning.

Brudd i PBL-forhandlingene

- Vi står for langt fra hverandre i pensjonsspørsmålet til at det var noe å forhandle om, sier Fagforbundets forhandlingsleder, Mette Henriksen Aas.

Enighet i HUK-oppgjøret

I forhandlingene mellom Fagforbundet og Virke for HUK-området (Helse-Utdanning-Kultur), er det enighet.

Regjeringen er i gang med å bygge ned velferdsstaten

Fagforbundet Oslo har begynt forberedelsen til kommunevalget i 2015, og i et arbeidsmøte for representantskapet innledet leder i Fagforbundet, Mette Nord om den politiske situasjonen i lys av den kommende valgkampen.

Kristiansen forbannet over blåblå arbeidslivsreform

Flere midlertidig ansatte, utvidede rammer for overtid og langturnus og ulik lønn for vikarer og faste ansatte. Arbeiderstakerne kan gå tøffere tider i møte med regjeringas nye arbeidslivsreform.

OPS – utvilsomt mye dyrere

– Det er ingen tvil om at det er mye dyrere å gå ut i det private å skaffe finansiering enn å finansiere gjennom offentlige kanaler, sier forsker til Aftenposten.

Vi vil ha faglig ansvar!

Vi er glad for at SV, ved Marianne Borgen og Ivar Johansen, har levert inn et privatforslag til Oslo bystyre om innføring av en tillitsreform i hjemmetjenesten.