Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

02180 ut på anbud?

Onsdag vedtar Oslo bystyre at sentralbordet skal ut på anbud, uten å stille krav til norskkunnskaper eller kjennskap til Oslo kommune. Det er ikke første gang byrådet ønsker å konkurranseutsette sentralbordtjenestene, men denne gangen ser det ut til å få flertall. Arbeiderpartiets Rina Mariann Hansen reagerer.

LO-leder refser Arbeidstilsynet

LO-leder Gerd Kristiansen reagerer sterkt på Arbeidstilsynets godkjennelse av langturnuser på sykehjem. – Når Arbeids­tilsynet vet at Fagforbundet har sagt nei, burde det ringe en bjelle, sier hun til Dagens Næringsliv.

Brudd i tariffoppgjøret i Oslo kommune

Onsdag 30. april brøt KAH (Kommuneansattes Hovedsammenslutning) som Fagforbundet Oslo er en del av, tarifforhandlingene med Oslo kommune. Både økonomisk og på andre krav i fellesbestemmelsene er avstanden for stor, sier nestleder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin. – Vi ønsker en sosial profil på oppgjøret, og kommunens krav/tilbud er ikke noe vi kan anbefale for våre medlemmer. Oppgjøret går nå til mekling. Forventet mekling er i uke 21.

Oslo kommune leverte sitt fjerde krav/tilbud kl 17:00

Oslo kommune avviser de fleste av KAH sine krav, og opprettholder tidligere framsatte krav tilbud

KAH har levert vårt fjerde krav til Oslo kommune

Forhandlingssammenslutningen KAH som Fagforbundet Oslo er en del av overleverte onsdag 30. april våre fjerde krav i tariffoppgjøret Oslo kommune.

KAH har mottatt Oslo kommunes krav/tilbud nr 3.

Forhandlingene i Oslo fortsetter tirsdag. I krav 3 avviser Oslo kommune nesten alle KAHs krav, og fremmer bl.a krav om lokale forhandlinger, full lokal lønnsdannelse for enkelte yrkesgrupper, og strengere regulering av pedagogiske lederes arbeidstid i barnehagene .

Fagforbundet Oslo Ungdom på arbeidsplassbesøk hos helsesekretærer

Ungdomsutvalget i Fagforbundet Oslo gjennomfører i samarbeid med ungdomstillitsvalgte i Fagforbundet Sunnaas og Oslo Universitetssykehus fagforening arbeidsplassbesøk hos sykehusene i Oslo.

Forhandlingene i Oslo kommune fortsetter!

Forhandlingssammenslutningen KAH som Fagforbundet Oslo er en del av har overlevert våre tredje krav til Oslo kommune mandag 28. april. KAH har avvist Oslo kommunes krav/tilbud nr 2, og fremmet krav om flere endringer til del B Generelle særbestemmelser.

Høyrestyrt politikk på sitt verste!

KONKURANSUTSETTING AV 2 NYE KOMMUNALE SYKEHJEM I OSLO KOMMUNE

KAH har mottatt Dok 2 fra Oslo kommune fredag 25. april

Frist for forhandlingene er klokka 24.00 natt til 1. mai. Partene har avtalt at arbeidstagerorganisasjonene leverer sine neste krav mandag 28. april, og kommunen sitt tredje krav/tilbud tirsdag 29. april