Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Hjelper de som hjelper

May Randi og Bente bidrar i krisen og rengjør kontorene til hjemmetjenesten daglig. Begge er stolte medlemmer av Fagforbundet Oslo. Vi er enda mer stolte av dem.

Sentrale arbeidstidsavtaler inngått under koronakrisen

Det har blitt inngått en rekke sentrale avtaler på bakgrunn av krisen. Her finnes en oversikt over de forskjellige avtaleområdene med inngåtte avtaler og fremtidige avtaler som drøftes. For nærmere informasjon om avtalenes betydning, ta kontakt med din tillitsvalgt/fagforening. Oppdatert 30.03.20.

Trepartssamarbeid hjelper lærlingene

Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag i Oslo sendte ut over 200 søknader om læreplass til medlemsbedriftene denne uka. Det er ny rekord.

Utekontakten er tilgjengelig for unge tross Korona

Utekontaktene driver forebyggende og oppsøkende arbeid mot ungdom. Det er ikke mindre viktig mens Korona-pandemien gjør at skolen, fritidsaktiviter og andre tilbud holder stengt.

Uten renholderne stopper alt opp

Noen av heltene i krisen er renholderne. De gjør en samfunnskritisk jobb for fellesskapet, men får ikke barnepass. - Det går ikke an, sier renholder Agnieszka Almukhtar.

Avtale med Oslo kommune om utvidede rammer for overtidsarbeid i forbindelse med koronakrisen

KAH og Oslo kommune har blitt enige om å inngå en sentral avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid.

Lærlinger i helsefagene er en viktig ressurs som må brukes, men ikke utnyttes

- Lærlinger i helsefaget må ha kompetanse til å utføre oppgavene som de kan bli satt til i en krisesituasjon og forsvarlighet skal komme først, sier Helge Sporsheim som er leder av yrkesseksjon for helse og sosial i Fagforbundet Oslo.

Informasjon til lærlinger og lærekandidater i Oslo

Det vil være en vanskelig tid for lærlinger og lærekandidater fremover. Derfor har Fagforbundet Oslo samlet viktig informasjon for denne gruppen.

Gode signaler fra Oslo kommune

Oslo kommune har ingen planer om å permittere ansatte.

Stengte kontorer hos Fagforbundet Oslo

Fagforbundet Oslo har stengte kontorer i Apotekergata 8 som følge av Koronaviruset. Det vil fortsatt være mulig å få tak i oss på telefon 23 06 46 60 og e-post fkoslo@fagforbundet.no.