Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Oslo-meklingen: – Det har vært krevende

Et døgn etter at meklingen i kommuneoppgjøret førte fra til en løsning på overtid, kan partene i Oslo-oppgjøret melde at det ikke blir streik.

Brudd i forhandlingene med Samfo (Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon)

Bruddgrunnlaget er blant annet uenighet om den økonomiske profilen.

Tariffoppgjøret i Oslo kommune er i havn

Godt fornøyd med utfallet av oppgjøret! Oppgjøret har en sosial profil med minst kr 8000 til alle.

Fortsatt mekling i Oslo kommune (Oppdatert 27. mai. kl 06:00)

Meklingen i tariffoppgjøret i Oslo kommune fortsetter 30 timer på overtid. Så lenge mekling pågår, møter alle medlemmer opp på arbeid som normalt.

Pause i meklingen til kl 10:00 mandag 26. mai (oppdatert søndag 25. mai kl 23:55)

Meklingen mellom Oslo kommune og Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) som Fagforbundet Oslo er en del av tar pause til kl 10:00 mandag morgen, pga paralelle meklinger i KS og Staten. Alle møter på jobb som normalt mandag.

Vanlige spørsmål ved en eventuell streik

Det dukker opp en rekke spørsmål hos medlemmer ved en streik. Her får du svar på noen av de vanligste.

Pressemelding Disse tas ut i streik i første fase vedr tariffoppgjøret i Oslo kommune

Fagforbundet Oslo har i henhold til ordinære prosedyrer ved mekling meldt plassfratredelse for 1639 medlemmer fordelt på 14 bydeler og 24 etater /kommunale foretak. Uttaket i fase 1 omfatter hovedsaklig kontorfaglig personell. I Bymiljøetaten tar vi ut trafikkbetjenter og ved Kemnerkontoret tar vi ut alle bortsett fra de som utbetaler skatt tilgode.

Europride 2014 - for internasjonale menneskerettigheter

I år er Europride i Oslo. Fagforbundet Oslo og LO oppfordrer alle medlemmer til å bli med. Sett av dagene 25. - 28. juni. Paraden blir den 28.

Pensjonister skuffet over trygdeoppgjøret

Trygdeoppgjøret er i havn og angår om lag en million nordmenn, hvorav 800 000 alderspensjonister. Det skal regulere grunnbeløpet og pensjonene i Folketrygden.

Frokostmøte for ansatte som jobber med arkiv

Onsdag 18. juni inviterer Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet Oslo ansatte som har arkiv som hovedjobb til frokostmøte om journalføring av e-post.