Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

– Dere er en ressurs

Det var meldinga fra nyvalgt leder av Arbeiderpartiet og parlamentarisk leder, Jonas Gahr Støre, da han møtte Fagforbundets landsstyre i dag.

Oppgjør for dyrepleiere til uravstemning

Fagforbundet og NHO Mat og Landbruk kom til enighet om revisjon av overenskomsten for dyrepleiere og klinikkassistenter. Oppgjøret går nå til uravstemning.

Brudd i PBL-forhandlingene

- Vi står for langt fra hverandre i pensjonsspørsmålet til at det var noe å forhandle om, sier Fagforbundets forhandlingsleder, Mette Henriksen Aas.

Enighet i HUK-oppgjøret

I forhandlingene mellom Fagforbundet og Virke for HUK-området (Helse-Utdanning-Kultur), er det enighet.

Regjeringen er i gang med å bygge ned velferdsstaten

Fagforbundet Oslo har begynt forberedelsen til kommunevalget i 2015, og i et arbeidsmøte for representantskapet innledet leder i Fagforbundet, Mette Nord om den politiske situasjonen i lys av den kommende valgkampen.

Kristiansen forbannet over blåblå arbeidslivsreform

Flere midlertidig ansatte, utvidede rammer for overtid og langturnus og ulik lønn for vikarer og faste ansatte. Arbeiderstakerne kan gå tøffere tider i møte med regjeringas nye arbeidslivsreform.

OPS – utvilsomt mye dyrere

– Det er ingen tvil om at det er mye dyrere å gå ut i det private å skaffe finansiering enn å finansiere gjennom offentlige kanaler, sier forsker til Aftenposten.

Vi vil ha faglig ansvar!

Vi er glad for at SV, ved Marianne Borgen og Ivar Johansen, har levert inn et privatforslag til Oslo bystyre om innføring av en tillitsreform i hjemmetjenesten.

Gro Balas: Byrådsordningen har morknet og er moden for revisjon

I sin avskjedstale i Oslo kommune tok Fagforbundetmedlem Gro Balas et kraftfullt oppgjør med den politiske organiseringen av Oslo kommune. - Dette er kloke ord som må leses, fra en av de som kjenner Oslo kommune best og som Fagforbundet vil savne fra arbeidsgiversiden, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden,

Uravstemning i tariffoppgjøret Oslo kommune

Uravstemningsheftet vil være ferdig trykket og sendes ut til medlemmene 6. juni, og skal være medlemmene i hende i posten uken etter, avhengig av hvor lang tid postgangen tar.