Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

– Uloba må rydde opp

Fagforbundets leder, Mette Nord, forventer at arbeidsgiveren har den kunnskapen som skal til for å regne ut og etterbetale manglende overtidsbetaling.

Folk flest må ta regninga

FrP og Høyre vil slanke og effektivisere offentlig sektor. Fagforbundet mener finansminister Siv Jensen ofrer velferdstjenester av god kvalitet, til fordel for symbolkutt.

Byrådet: Ja til forslaget om tillitsreform i hjemmetjenestene

Byrådet støtter SVs forslag på prosjekt med å gå fra stoppeklokkeomsorg til tillitsreform i hjemmetjenestene. "Bystyret ber byrådet innføre et forsøksprosjekt med tillitsreform i hjemmetjenesten i 3 bydeler, etter modell fra København."

Følg ungdomsutvalgets reise til Palestina

Tre ungdommer fra Fagforbundet Oslo er med en delegasjon til Palestina. Følg deres opplevelser og møter med aktivister, politikere, palestinere på bloggen de skriver

Temadag for sykepleiere: Framtidas eldreomsorg og framtidas sykepleie

Vi har gleden av å invitere til en spennende temadag for alle sykepleiere som er medlemmer i Fagforbundet Oslo.

Kurs: Helse- og sosial dagen: Om arbeidsglede

Seksjon Helse og sosial har gleden av å invitere alle medlemmer i Fagforbundet Oslo til en spennende temadag om arbeidsglede.

Kurs: Helse- og sosial dagen

Fagforbundet Oslo, Seksjon Helse og Sosial har gleden av å invitere til en spennende temadag om Lov om helsepersonell og Lov om pasient- og brukerrettigheter

Vellykket kurs om HMS, et bedre arbeidsmiljø

Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet Oslo har i flere år satt fokus på HMS-arbeid og avholdt kurs som har gitt faglig påfyll til både tillitsvalgte, verneombud og relevante medlemsgrupper som har HMS som arbeidsfelt. Kursleder Thomas Eliassen er godt fornøyd med en vellykket kursdag.

Frykter privatiseringsiver (Fagbladet 30.09)

Dagens finansieringsordning gjør det attraktivt å privatisere og konkurranseutsette barnehager. Fagforbundet ber regjeringen endre ordningen.

“Mannen min tjener nok”-- fra kafeliv til heltidskultur

Familie- og likestillingspolitisk utvalg i LO i Oslo og Akershus inviterer til en møteserie om deltidsarbeid. Første møte er tirsdag 14. oktober