Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Fagforbundet satser på sykehus

Fagforbundet samlet i underkant av 200 tillitsvalgte fra hele landet til "kick-off" 23 september. Det er sykehusene som skal ivaretas - både de ansatte og tjenestene. – Vi må sikre at vi har grep om sykehusene framover, sa leder Mette Nord.

Velferdskonferansen 2014

7. oktober starter «Velferdskonferansen 2014» på Oslo Kongressenter. Meld deg på i dag!

Ingen streik i private barnehager

Partene i PBL-oppgjøret ble enige om et anbefalt forslag natt til lørdag, etter en mekling med stor spenning knyttet til spesielt pensjonsspørsmålet. Det blir dermed ingen streik.

Streikefare i private barnehager

- Det er fare for konflikt i oppgjøret for de ansatte i de private barnehagene, men det er altfor tidlig å kaste kortene nå. Når Fagforbundet går i mekling eller forhandlinger, er det alltid med et klart mål om å få til et resultat.

Enighet i oppgjøret for mottak og barnevern m.fl.

Det ble enighet i meklingen i oppgjøret for avtale 453 som omfatter mottak, barnevernsinstitusjoner, blindeforbundet og Aurora kino like før meklingsfristen utløp ved midnatt 15. september. Det blir dermed ingen streik.

Barnehageansatte i Oslo slutter i protest

Flere kommunale barnehager i Oslo skal privatiseres. Foreldrene til barna protesterer og mange av de ansatte sier opp jobbene sine.

Kurs: Kommunikasjon som våpen og konflikthåndteringsverktøy

Kurset tar blant annet for seg " komunikkasjon som våpen og konflikthåndteringsverktøy" , samt lover og forskrifter. Hvordan unngå truende situasjoner i ditt arbeid. Betyr det noe å være offentlig tjenestemann?

Bestefar blir milliardbusiness (Dagsavisen)

PRIVATISERING: I Sverige blir stadig flere eldre lagt ut på anbud. I Stockholm må eldre velge mellom 100 kommersielle foretak når de skal ha hjemmehjelp

Falsk forkjemper

Da FrPs Aina Stenersen utpekte seg selv til de ansattes forkjemper, ble våre tillitsvalgte i kommersielle sykehjem kraftig provosert!

Ny fagforening i Fagforbundet Oslo

Fagforbundet Oslo ønsker Fagforbundet avd 679, Fagforeningen for rådmenn og andre ledere, velkommen i fylkeskretsen. Fagforeninga var tidligere organisert under Fagforbundet Sør-Trøndelag og er en en egen fagforening for rådmenn og ledere i KS-området