Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Fagforbundet advarer mot lovbrudd på gravlundene

Klubbleder og hovedtillitsvalgt, Glenn Larsen, i Gravferdsetaten mener det er lovbrudd når etaten tar i bruk gamle graver på nytt uten at likene er gått i oppløsning

Sterkt møte med palestinske bønder

Liz Aslaksen fra Fagforbundets ambassadørkorps er i Palestina, og forteller i dette blogginnlegget historien til palestinske jordbrukere som får konfiskert jorda si.

Blogg fra Palestina: lederen for ungdomsutvalget rapporterer

Liz Aslaksen som er en av Fagforbundets Palestina-ambassadører og ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Oslo blogger fra Palestina denne uka. Hun befinner seg nå i Øst-Jerusalem, hvor hun har møtt samarbeidspartnere og frivillige organisasjoner.

Fagforbundets høringssvar Campus Oslo

- Oslo Universitetssykehus sine planer for et nytt sykehus er ett luftslott, sier nestleder i Fagforbundet Oslo, Anna Elisabeth Uran. Fagforbundet Oslo har nå levert sitt høringssvar om Oslos sykehusplaner, gjennom vårt koordineringsledd for Helse Sør-Øst

Nå skal de ansatte i hjemmetjenesten slippe stoppeklokka

Leder for Fagforbundet pleie og omsorg, Siri Follerås tror tillitsreformen vil være et stort framskritt for både ansatte og brukere.- Med tillitsreformen vil de ansatte fortsatt ha tilmålt tid, men de vil ha større mulighet for å gjøre egne faglige vurderinger.

Nye barnehager står tomme

Mens barn står i kø for å få barnehageplass, blir nybygde barnehageavdelinger i Oslo stående tomme. Grunnen er at byrådet ikke vil gi penger til å drive de nye, større avdelingene.

Salget av Oslo-barnehager: Selges med sinte foreldre (Dagsavisen)

BARNEHAGER: I dag utløper fristen for å legge inn bud på de ti kommunale barnehagene som byrådet i Oslo vil selge. Rasende foreldre følger med på kjøpet.

Kurs i Presentasjonsteknikk

Mandag 24. november 2014, kl. 0900 - 1500 arrangeres det kurs i presentasjonsteknikk. Målgruppa er medlemmer innenfor kontor og administrasjon.

Nå skal de ansatte i hjemmetjenesten slippe stoppeklokka (Fagbladet)

Fem ganger i døgnet får Gunnar Clausen hjelp av hjemmetjenesten. Nå kan han glede seg til at de snart kan legge vekk stoppeklokka.

- Katastrofalt for arbeidsmiljøet

- Skulle jeg jobbet mer, er det klart det vil gå utover familie og helse, sier hjelpepleier Kathrine Forsdahl til Dagsavisen.