Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Finseseminaret 2015

Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet Oslo inviterer til Finseseminaret for studenter 10. og 11. februar 2015. Seminaret er gratis og åpent for alle studenter. Vi dekker reise, opphold på enkeltrom med full losji for alle deltakerne.

Hun taper grovt på å jobbe på privat sykehjem

Vanitha tjener 90.000 kroner mindre enn sine kollegaer som er offentlig ansatt.

Arbeiderpartiets Andreas Halse angriper byrådets forbud mot å bygge kommunale barnehager

Nå skal kun private bygge barnehager i Oslo . ■ ■ ■ ■ Private utbyggere har ikke klart å bygge like mange barnehageplasser som kommunen har ønsket seg. Men også neste år har byrådspartiene lagt ned forbud mot at det bygges flere kommunale barnehageplasser.

Kommunikasjon som våpen og konflikthåndteringsverktøy

Fagforbundet Oslo Seksjon samferdsel og teknisk arrangerte 25. november kurset "Kommunikasjon som våpen og konflikthåndteringsverktøy." Det er et etterspurt kurs hos medlemmer med direkte publikumskontakt, det er mange søkere på hvet kurs

Fagligpolitisk samarbeid skal gi renhold et løft i Østensjø bydel

Etter halvannet år i dialog med politikere, hovedtillitsvalgt og renholdsleder i Bydel Østensjø er INSTA 800 vedtatt innført i bydelen. Nå er alle kommunale renholdere ferdig opplært

Folk flest ønsker ikke midlertidig stilling

Landsstyret i Fagforbundet vedtok 11. desember en uttalelse om midlertidige stillinger - stikk i strid med regjeringas politikk.

Salg av 10 barnehager vedtatt

Tidligere i år har Fagbladet fortalt om hvordan ansatte i fleng slutter fra barnehagene Høyrebyrådet i Oslo skal privatisere. Rundt 1/3 av de ansatte har levert inn oppsigelsen eller pensjonert seg før tiden. Nå har byrådet vedtatt hvem som skal få kjøpe ti kommunale barnehager.

Politisk streik for trygghet i arbeidslivet

LO vil gjennomføre streik mot regjeringens forslag om flere midlertidige ansettelser.

Markering mot Oslo-budsjettet

Byrådet kutter - stopp nedskjæringa. Møt opp torsdag 11. desember kl. 16.30 i borggården ved Oslo rådhus, og vis din motstand mot Oslo-budsjettet.

Sterke historier fra eldreomsorgen

NRK setter i en serie nyhetsreportasjer søkelyset på samfunnssystemer med systemsvikt. En sektor er eldreomsorgen.