Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Byråd får kritikk etter omstridt barnehagesalg

Anniken Hauglie (H) forsøker å dytte ansvaret for den omstridte privatiseringen fra seg, mener Andreas Halse (Ap).

Mekling i Norlandiaoppgjøret

Det ble brudd i bistandsforhandlingene med Norlandia Care Group AS om tariffavtale for barnehager, sykehjem og sykehotell. Dermed går oppgjøret til Riksmekleren. I Norlandiabarnehagene er det de ansattes pensjonsrettigheter som står på spill.

Topplønn for private hjelpepleiere i hjemmetjenesten: 301.577 kroner

Elias tjener mindre enn tenåringer på McDonalds. Topplønn for hjelpepleiere i tariffavtalen med NHO er 301 577 kroner. I Oslo kommune kan man oppnå 417 800 kroner.

Fagforbundet Oslo ønsker storbylegevakten ved Ullevål sykehus

Det slås fast i Fagforbundets høringssvar til prosjekt Storbylegevakt i Oslo

Nyhetsbrev fra faggruppe i NAV

Her finner du nyhetsbrev nr. 1/ 2015 fra faggruppe NAV

Stopp samarbeidet med Habima!

Fagforbundet Oslo tilslutter seg punktdemonstrasjon mot samarbeidet mellom Nationalteateret og Israels nasjonalteater Habima den 15. januar kl. 18.30

Spørsmål og svar om politisk streik

Her finner du svar på aktuelle spørsmål

Norlandia-barnehagene de eneste uten tariffavtale (Fri fagbevegelse)

Alle Fagforbundets 60 tariffavtaler er nå i havn, unntatt med Norlandia, der arbeidsgiver vil bestemme hvilken pensjonsordning de ansatte skal ha uten forhandlinger.

Ellen ble lønnstaper etter privatisering (Fri Fagbevegelse)

Ellen (62) og Rune (56) Arnbrott har fulgt hverandre i tykt og tynt i 30 år – i yrkeslivet og på lønnsstigen. Men for ni år siden kom det noe mellom dem: Et lønnsgap som bare øker og øker. I dag tjener Rune 7000 mer enn Ellen hver måned.

Slik blir du med på streiken

Onsdag 28. januar har fagbevegelsen varslet politisk streik. Skal du være med, må du planlegge det nå.