Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Fritt Ords pris til tillitsvalgt som varslet i Unibuss-saken

Fagforbundet Oslo gratulerer Jan Erik Skog med anerkjennelsen Fritt Ords pris er. Prisen anerkjenner stormen ha sto i som varsler og tillitsvalgt i en lang periode før han ble hørt og trodd.

Fylkesmøtet 2015 i gang

110 delegater og gjester er samlet på Gardermoen for to dager med debatt, valg og vedtak.

Uttalelse om aktivitetsskolen

Fagforbundet Oslo ønsker en gratis aktivitetsskole med bedre innhold og kompetente ansatte

Valgkomiteens innstilling vedtatt

Leder Mari Sanden er valgt for fire år, og var ikke på valg. Her finner du det nye fylkesstyret, kursledergruppa, politiske sekretærer med mer.

Organisasjonsfaglige kurs

Her er de organisasjonsfaglige kursene for neste årsmøteperiode. De yrkesfaglige kursene blir vedtatt på seksjonskonferansene 19. mars

Skrinlegger planene om nytt stort sykehus i Oslo

Fagforbundet Oslo anser dette som å være i tråd med vårt høringssvar, og håper dette vil bane vei for ny Storbylegevakt tilknyttet Oslo Universitetssykehus på Ullevål, og et lokalsykehus på Oslo Øst.

Fagforbundet Oslo har tilsluttet seg markeringene mot Pegida

Vår seksjonsleder for SKKO, Randi Færevik forteller i Aftenposten hvorfor hun demonstrerer mot Pegida hver mandag, av samme grunner som Fagforbundet Oslo

Brev til bystyret: Vil ha en løsning for alle berørte

Fagforbundet Oslo krever avklaring på hvordan byrådet vil sikre AFP for alle ansatte som mister disse rettighetene ved virksomhetsoverdragelse

Krever en god løsning for de ansatte i kommende virksomhetsoverdragelser

Fagforbundet Oslo vil forfølge byrådets uttalelser for å avklare om Oslo kommune framover vil utvise større velvilje og skjønn for ansatte som mister sine pensjonsrettigheter.

Må jobbe fem år ekstra etter konkurranseutsetting

Hjelpepleierne Karin Rones og Anne Karin Nilsen skulle gå av som 62-åringer etter et langt arbeidsliv i Oslo kommune. Så ble sykehjemmet konkurranseutsatt.