Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Akseptabelt oppgjør

Leder Mari Sanden kommenterer Oslo-oppgjøret i Fagbladet.

Akseptabelt resultat for alle våre medlemmer i Oslo kommune

Tariffoppgjøret i Oslo kommune er avsluttet med en forhandlingsløsning. Oppgjøret gir våre medlemmer 1,7% i lønnsøkning, eller minimum kr 6500 med virkning fra 01.05.2015.

Oslo kommune har levert første krav/tilbud

Oslo kommune vil legge rammen fra frontfaget til grunn for årets oppgjør, og åpner for et sentral håndtering av rammen. KAH kommer med sitt andre krav torsdag 30. april.

Mellomoppgjøret 2015 for dyrepleiere og klinikkassistenter

Årets lønnsforhandlinger i NHO-området ble ferdigstilt rett før påska, og som et samordnet oppgjør betyr dette at de sentrale lønnsforhandlingene i 2015 for dyrepleiere og klinikkassistenter er ferdigstilt.

Felles pensjonskrav i kultursektoren

I dag klokka 12.00 overleverte en samlet arbeidstakerside krav til Spekter om hybridpensjon for ansatte i operaen, orkestre og teatre.

Møt opp på Youngstorget 1. mai

Vi oppfordre alle fagforeninger til å mobilisere folk og ta med faner. Årets første mai parole er: "Nytt flertall i Oslo – ja til offentlig velferd og mindre forskjeller"

Studietur til Palestina 5. juni - 14. juni

Fagforbundet helse, sosial og velferd Oslo og Fagforbundet Oslo arrangerer studietur til Palestina .

Enighet mellom LO og SAMFO

LO og SAMFO (samvirke­foretakenes arbeids­giver­organisasjon) ble i dag enige om ny tariffavtale for LOs rundt 9 000 medlemmer i kooperasjonen.

Enighet mellom LO Stat og Spekter

Innledende forhandlinger mellom LO Stat og Spekter (A-delen) for 52.000 ansatte er sluttført. Resultatet er et lønnsoppgjør på linje med LO-NHO, det såkalte frontfaget.

Yrkesfaglige kurs 2015

Her finner du en samlet oversikt over de yrkesfaglige kursene Fagforbundet Oslo arrangerer. Sjekk også tilbudet til din lokale fagforening.