Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Stopp samarbeidet med Habima!

Fagforbundet Oslo tilslutter seg punktdemonstrasjon mot samarbeidet mellom Nationalteateret og Israels nasjonalteater Habima den 15. januar kl. 18.30

Spørsmål og svar om politisk streik

Her finner du svar på aktuelle spørsmål

Norlandia-barnehagene de eneste uten tariffavtale (Fri fagbevegelse)

Alle Fagforbundets 60 tariffavtaler er nå i havn, unntatt med Norlandia, der arbeidsgiver vil bestemme hvilken pensjonsordning de ansatte skal ha uten forhandlinger.

Ellen ble lønnstaper etter privatisering (Fri Fagbevegelse)

Ellen (62) og Rune (56) Arnbrott har fulgt hverandre i tykt og tynt i 30 år – i yrkeslivet og på lønnsstigen. Men for ni år siden kom det noe mellom dem: Et lønnsgap som bare øker og øker. I dag tjener Rune 7000 mer enn Ellen hver måned.

Slik blir du med på streiken

Onsdag 28. januar har fagbevegelsen varslet politisk streik. Skal du være med, må du planlegge det nå.

Finseseminaret 2015

Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet Oslo inviterer til Finseseminaret for studenter 10. og 11. februar 2015. Seminaret er gratis og åpent for alle studenter. Vi dekker reise, opphold på enkeltrom med full losji for alle deltakerne.

Hun taper grovt på å jobbe på privat sykehjem

Vanitha tjener 90.000 kroner mindre enn sine kollegaer som er offentlig ansatt.

Arbeiderpartiets Andreas Halse angriper byrådets forbud mot å bygge kommunale barnehager

Nå skal kun private bygge barnehager i Oslo . ■ ■ ■ ■ Private utbyggere har ikke klart å bygge like mange barnehageplasser som kommunen har ønsket seg. Men også neste år har byrådspartiene lagt ned forbud mot at det bygges flere kommunale barnehageplasser.

Kommunikasjon som våpen og konflikthåndteringsverktøy

Fagforbundet Oslo Seksjon samferdsel og teknisk arrangerte 25. november kurset "Kommunikasjon som våpen og konflikthåndteringsverktøy." Det er et etterspurt kurs hos medlemmer med direkte publikumskontakt, det er mange søkere på hvet kurs

Fagligpolitisk samarbeid skal gi renhold et løft i Østensjø bydel

Etter halvannet år i dialog med politikere, hovedtillitsvalgt og renholdsleder i Bydel Østensjø er INSTA 800 vedtatt innført i bydelen. Nå er alle kommunale renholdere ferdig opplært