Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Oslo sporveier på solide skinner (Fagbladet)

Innsparingene etter at Oslo sporveier fikk drive i egenregi, har rundet 330 millioner kroner. Det imponerer selv høyresida i Oslo, som nå legger anbudsplaner på is.

Mangel på læreplasser i Oslo

Til tross for innføring av lærlingeklausul ved innkjøp i Oslo kommune, stort behov for faglært arbeidskraft, og økt interesse for yrkesfagene står foreløpig halvparten uten lærlingplass til høsten i Oslo.

Byrådet mangler ambisjoner for de eldre

De siste ukenes debatt om eldreomsorgen har vist Oslo-byrådets manglende evne og vilje til utvikling av eldreomsorgen i byen, mener Mari Sanden

Valgmøte om rus og psykiske lidelser

27. august arrangerer Fagforbundet Oslo, seksjon helse og sosial (SHS), valgmøte der vi utfordrer Arbeiderpartiet, SV og Rødt på hvilke pollitiske løsninger de har for rus og psykiske lidelser. Møtet finner sted kl. 12.00 - 15.00 i Auditoriet på Helsearena Aker.

God sommer!

Fagforbundet Oslo ønsker alle medlemmer og tillitsvalgte en riktig god sommer og trivelig ferietid! Fylkeskontoret er betjent i hele sommer.

Næringsdelen av Energigjenvinningsetaten (EGE) gjøres om til A/S

I en hasteprosess har Høyre-byrådet bestemt at en del av EGEgjøres om til et AS. Fagforbundet frykterat byrådet kjører nok en teknisk etat i grøfta, slik de gjorde med Oslo vei.

– Vet prisen på alt, men kjenner ikke verdien av noe

Med under 100 dager til årets kommunevalg forener den unge venstresida i Oslo krefter, med en tydelig ambisjon om å ta Oslo tilbake – etter 18 år med høyrestyre. Fagforbundet Ungdom, AUF, SU og RU lanserer tre krav til Oslo – politikerne.

I dag starter LOs sommerpatrulje

Over 6000 bedrifter vil få besøk av LOs sommerpatrulje, som i 30 år har vært ungdommens vaktbikkje i arbeidslivet. I dag går startskuddet for patruljen flere steder i landet.

Frykter konsekvens­ene av ny arbeidsmiljø­lov

1. juli endrer Høyre og FrP arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Klubben i Bydel Nordre Aker frykter konsekvensene.

Sak om virksomhetsoverdragelse i Høyesterett - VUNNET

Fagforbundets medlemmer vant frem mot Oslo kommune i Borgarting lagmannsretts dom av 6. oktober 2014. Oslo kommune anket saken og ankeforhandlingen i Høyesterett fant sted 2. og 3. juni 2015.