Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Store lønnsforskjeller for ansatte på sykehjem

En gjennomgang gjort av Fagbladet avdekker store lønnsforskjeller for ansatte på private og offentlige sykehjem.

Mye gjenstår for framtidas offentlige tjenestepensjon

Det gjenstår mye arbeid før en framtidig offentlig tjenestepensjon kan se dagens lys, mener arbeidstakersida etter at Arbeids- og sosialdepartementet la fram rapport om nye tjenestepensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor.

Kraftige kutt ved OUS (Dagsavisen)

Klinikktillitsvalgt Else Lise Skjæret-Larsen fra Fagforbundet advarer kraftig mot kutt i behandlingstilbudet ved Oslo Universitetssykehus til utsatte grupper innen psykiatri, avhengighet og rus.

Tillitsreformen - Sammen om bedre tjenester

Fagforbundet Oslo var med blant andre Oslos nye eldre, helse- og sosial byråd Inga Marte Torkildsen og så på danskenes erfaringer med en omsorgstjeneste som vektlegger tillit.

Framtidas bibliotek.

Finnes det en visjon for folke bibliotekene? Hvordan ser framtidas bibliotek ut? Seksjon kirke, kultur og oppvekst inviterer til møte Torsdag 10. desember kl 17.00 – 19.00

Ja til et godt hovedbibliotek

Byrådet går nå gjennom prosjektet med nytt hovedbibliotek i Bjørvika. For Fagforbundet Oslo virker dette fornuftig

Det rødgrønne byrådet redder Pop-senteret

Det er med stor glede Fagforbundet Oslo ser at byrådet vil sikre videre drift på Pop-senteret. I morgen kommer tilleggsinnstillinga til 2016 fra det nye byrådet.

Ny rødgrønn byregjering, nye muligheter

Seksjon kirke-, kultur og oppvekst har gått gjennom byrådserklæringa og kartlagt viktige punkter som berører medlemmene i barnehager den kommende fireårsperioden.

Bruker milliarder på helsevikarer

– Meningsløst at sykehusene betaler milliarder for å leie inn sykepleiere og annet helsepersonell, mener Fagforbundets leder Mette Nord.

Du betaler ekstra for avfallselskapenes profitt

Bor du i en kommune som har satt innsamling av avfallet ditt ut på anbud, betaler du trolig ekstra mye. Det viser en fersk oversikt over utviklingen i avfallsgebyrer i landets 20 største kommuner.