Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Sykehusplanen vil føre til økt privatisering

I dag hadde Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget høring om regjeringas forslag til ny nasjonal helse- og sykehusplan. Fagforbundet deltok på høringen og er bekymret for at planen legger til rette for flere private aktører i spesialisthelsetjenesten.

Enighet om ny uførepensjon i private barnehager

Fagforbundet, Delta og Utdanningsforbundet har blitt enige med PBL, som organiserer flertallet av private barnehager, om en ny uførepensjon for de ansatte.

Yrkesfaglig forum for ansatte på frivilligsentraler

Seksjon kirke, kultur og oppvekst ønsker velkommen til yrkesfaglig forum for ansatte på frivilligsentraler tirsdag 2. februar.Temaet er: « Frivilligheten under press»

Invitasjon til kurs for barnehageassistenter

KS Agenda vil i samarbeid med Fagforbundet og KS, gi barnehageassistenter over hele landet muligheten til å delta på kurset ”Den gode assistenten – en forutsetning for kvalitet i barnehagen».9. mars og 4. april i Oslo, KS Agenda Møtesenter

Støtter 6-timersdag, men ikke nulloppgjør

Fagforbundet Oslo støtter kravet om 6-timersdagen, men for mange av våre medlemsgrupper er reelle lavtlønnstillegg og andre behov viktigere.

Svein Mathisen nytt hovedverneombud i Oslo kommune

Fagforbundet Oslo har utpekt nytt hovedverneombud, Svein Mathisen fra Fagforbundet Pleie og omsorg, Oslo.

Kan rasere ansattes medbestemmelse (Kilde Fagbladet)

Regjeringas arbeidstidsutvalg vil at arbeidsgiver skal kunne sette opp turnus uten avtale med tillitsvalgte.

Bygg nytt lokalsykehus og ny storbylegevakt på Aker

Det foregår viktige diskusjoner om framtidas helsetilbud for hovedstaden. Fagforbundet Oslo mener Aker sykehus er en viktig del av løsningen.

Endringer blant både ansatte og tillitsvalgte i Apotekergata.

Espen Petersen er tilbake som leder i SKA og Ida Endestad er ansatt i et halvt års vikariat i Apotekergata. Nytt hovedverneombud for Oslo kommune skal også utpekes.

Medlemsrekord

Fagforbundet Oslo hadde ved utgangen av året 38322 medlemmer. Det er en økning på over 100 medlemmer i desember og 422 medlemmer i løpet av året. Fagforbundet Oslo takker alle medlemmer og tillitsvalgte som har bidratt til ett godt vervearbeid og god medlemsoppfølging gjennom året som gikk.