Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Åpent debattmøte om kulturpolitikk i Oslo 20. august

Fagforbundet Kultur, Oslo inviterer til kulturdebatt kl 17:00 på Deichmann

En tredel av sykehjemsplassene i Oslo drives av velferdskonsern (Fri fagbevegelse)

–Vi er mot konkurranseutsetting. Det er ingen av de store velferdskonsernene som drifter for Oslo kommune av veldedighet, men for aksjonærenes utbytte, sier nestleder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin.

Ny medlemsrekord for Fagforbundet Oslo

- Med 38 018 medlemmer har vi nådd en ny milepæl , sier nestleder i Fagforbundet Oslo, Anna Elisabeth Uran. Hun takker alle fagforeninger og medlemmer som bidrar i å rekruttere nye medlemmer.

– Bør ikke være markedsregulert

I Oslo må de eldre betale markedspris for å bo i omsorgsbolig. Fra 2003 til 2015 har Lise Stolt-Nielsen sin husleie økt med nesten 10 000 kroner i måneden.

Pioner­virksomhet innen demens­omsorg

Kommunalt Oslosykehjem viser vei

Oslo sporveier på solide skinner (Fagbladet)

Innsparingene etter at Oslo sporveier fikk drive i egenregi, har rundet 330 millioner kroner. Det imponerer selv høyresida i Oslo, som nå legger anbudsplaner på is.

Mangel på læreplasser i Oslo

Til tross for innføring av lærlingeklausul ved innkjøp i Oslo kommune, stort behov for faglært arbeidskraft, og økt interesse for yrkesfagene står foreløpig halvparten uten lærlingplass til høsten i Oslo.

Byrådet mangler ambisjoner for de eldre

De siste ukenes debatt om eldreomsorgen har vist Oslo-byrådets manglende evne og vilje til utvikling av eldreomsorgen i byen, mener Mari Sanden

Valgmøte om rus og psykiske lidelser

27. august arrangerer Fagforbundet Oslo, seksjon helse og sosial (SHS), valgmøte der vi utfordrer Arbeiderpartiet, SV og Rødt på hvilke pollitiske løsninger de har for rus og psykiske lidelser. Møtet finner sted kl. 12.00 - 15.00 i Auditoriet på Helsearena Aker.

God sommer!

Fagforbundet Oslo ønsker alle medlemmer og tillitsvalgte en riktig god sommer og trivelig ferietid! Fylkeskontoret er betjent i hele sommer.