Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Bygg nytt lokalsykehus og ny storbylegevakt på Aker

Det foregår viktige diskusjoner om framtidas helsetilbud for hovedstaden. Fagforbundet Oslo mener Aker sykehus er en viktig del av løsningen.

Endringer blant både ansatte og tillitsvalgte i Apotekergata.

Espen Petersen er tilbake som leder i SKA og Ida Endestad er ansatt i et halvt års vikariat i Apotekergata. Nytt hovedverneombud for Oslo kommune skal også utpekes.

Medlemsrekord

Fagforbundet Oslo hadde ved utgangen av året 38322 medlemmer. Det er en økning på over 100 medlemmer i desember og 422 medlemmer i løpet av året. Fagforbundet Oslo takker alle medlemmer og tillitsvalgte som har bidratt til ett godt vervearbeid og god medlemsoppfølging gjennom året som gikk.

Store lønnsforskjeller for ansatte på sykehjem

En gjennomgang gjort av Fagbladet avdekker store lønnsforskjeller for ansatte på private og offentlige sykehjem.

Mye gjenstår for framtidas offentlige tjenestepensjon

Det gjenstår mye arbeid før en framtidig offentlig tjenestepensjon kan se dagens lys, mener arbeidstakersida etter at Arbeids- og sosialdepartementet la fram rapport om nye tjenestepensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor.

Kraftige kutt ved OUS (Dagsavisen)

Klinikktillitsvalgt Else Lise Skjæret-Larsen fra Fagforbundet advarer kraftig mot kutt i behandlingstilbudet ved Oslo Universitetssykehus til utsatte grupper innen psykiatri, avhengighet og rus.

Tillitsreformen - Sammen om bedre tjenester

Fagforbundet Oslo var med blant andre Oslos nye eldre, helse- og sosial byråd Inga Marte Torkildsen og så på danskenes erfaringer med en omsorgstjeneste som vektlegger tillit.

Framtidas bibliotek.

Finnes det en visjon for folke bibliotekene? Hvordan ser framtidas bibliotek ut? Seksjon kirke, kultur og oppvekst inviterer til møte Torsdag 10. desember kl 17.00 – 19.00

Ja til et godt hovedbibliotek

Byrådet går nå gjennom prosjektet med nytt hovedbibliotek i Bjørvika. For Fagforbundet Oslo virker dette fornuftig

Det rødgrønne byrådet redder Pop-senteret

Det er med stor glede Fagforbundet Oslo ser at byrådet vil sikre videre drift på Pop-senteret. I morgen kommer tilleggsinnstillinga til 2016 fra det nye byrådet.