Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Fagforbundet vil løfte yrkesfagene

Nestleder i Fagforbundet Oslos ungdomsutvalg, Lasse Skurtveit, ga Oslo kommune svar på fem utfordringer de må tak ,i for å rekruttere fler til og løfte yrkesfagene på Oslo kommunes rundbordsamtale om tiltak for yrkesfagene i Oslo.

Vil granske overskudd i private barnehager (Aftenposten 22. april)

Oslo skal undersøke om private eiere tar ut ulovlig stort utbytte. Satsningen er unik blant norske kommuner.

Vi prøver ut digital tillitsvalgtopplæring

8 tillitsvalgte fra fire fagforeninger i Oslo og 3 ansatte fra organisasjonsenheten i Fagforbundet var onsdag 20. april samlet for å bidra til utvikling av digital tillitsvalgtopplæring.

KAH overleverte sine andre krav 20.04 kl 10

I kravet har KAH konkretisert en rekke krav på fellesbestemmelsene blant annet i forhold til ulempekompensasjon. Kommunen kommer med sitt andre tilbud kl.10:00, torsdag 21. april.

Det rød-grønne byrådet rydder opp

Kjennetegnet til det forrige byrådet var kutt, kutt, kutt, skriver leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden i ett innlegg hos Nye meninger

TARIFFOPPGJØRET OSLO KOMMUNE 2016 IGANG

Forhandlingssammenslutningen KAH som Fagforbundet Oslo er en del av overleverte torsdag 14. april, våre første krav i tariffoppgjøret 2016 til Oslo kommune.

Vil kjempe mot økte lønnsforskjeller

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, sier til vil ha et løft for fagarbeiderne og dem med lavest lønn. Det er en solidarisk lønnspolitikk for oss

Yrkesfaglig frokostseminar 3. mai:Om veien videre for folkebiblioteket.

Hva ønsker politikerne? Hva skal bibliotekene være?

Tariff 2016: Elektronisk stemming mulig i oppgjøret

For første gang kan medlemmene velge mellom å stemme med SMS-tekstmelding, på nett eller ved å sende inn papirstemmeseddel per post. Den stemmeberettigede kan som før stemme ja, nei eller blankt til det framlagte forslaget.

Helseforetakene sier opp avtale med Orange Helse

Tre helseforetak sier opp rammeavtalen med bemanningsbyrået Orange Helse. Grunnen er alvorlige brudd på lønnsbestemmelser og arbeidsmiljøloven.