Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Fem gode år

For fem år siden - 21. oktober 2015 - fikk Oslo et nytt og rødgrønt byråd. Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne ble enige om byrådsplattformen som skulle gi Oslo en varmere og grønnere kurs.

11 seire etter fem år med rødgrønt byråd

Det rødgrønne byrådet feirer fem år og det er på tide å se hva den nye kursen har betydd for ansatte og innbyggere i Oslo. Dette er Fagforbundet Oslos 11 viktigste seire.

Alt om uravstemning i lønnsoppgjør

Det har vært uravstemninger i flere lønnsoppgjør og det er ikke alltid like enkelt å sette seg inn i alt som medlem. Dette er det aller viktigste du må vite og gjøre.

Oslo-oppgjøret i havn – pensjonskamp endelig kronet med seier

Fagforbundets kamp for å få tjenestepensjon inn som en del av tariffen førte fram. – En enormt viktig seier for våre medlemmer, uttaler Fagforbundet Oslos leder Roger Dehlin.

Meklingen i Oslo-oppgjøret pågår fortsatt (oppdatert 15.10 kl. 00.05)

Meklingen i tariffoppgjøret for Oslo kommune fortsetter på overtid. Fristen for å bli enige løp ut ved midnatt. Så lenge mekling pågår, møter alle medlemmer opp på arbeid som normalt.

Fare for streik i Oslo kommune

I dag kl. 1300 starter meklingen i tariffoppgjøret i Oslo kommune. Arbeidsgiver har til nå motsatt seg kravet om å få pensjonsvedtektene inn som en del av tariffavtalen.

Felles kamp mot all rasisme

UTTALELSE FRA REPRESENTANTSKAPET: Et enstemmig representantskap i Fagforbundet Oslo tar sterk avstand fra alle rasistiske og nazistiske grupperinger. Det er en av vår tids viktigste kamper.

Skaper fremtidas helsefagarbeidere

I budsjettet for 2021 er det satt av penger til at prøvestasjonen for helsearbeiderfaget blir permanent. – Det betyr bedre helsefagarbeidere som vil gi mer kvalitet i eldreomsorgen, sier Helge Sporsheim.

Markering mot rasisme, antisemittisme og nazisme

Møt opp i morgen kl. 17.30 ved Eidsvolls plass for å ta avstand fra rasisme, antisemittisme og nazisme. Vi skal ha ingen nazister eller rasister i våre gater.