Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Vervet seks ganger mer enn målet, og vi er bare i september

Hanna Lajord-Stilén brenner for verving og medlemspleie, men insisterer på at det er de lokale tillitsvalgte som er heltene. I fellesskap har klubben i Utdanningsetaten vervet seks ganger mer enn målet for 2020.

Bussen havner bak i køen ( fra Klassekampen.no)

SKILLE: Thomas Stave kjører trikk. Marit Sauge kjører buss. Mellom dem skiller det 67.000 kroner i lønn. Anbudssystemet i kollektivtrafikken blir pekt på som årsak.

Et krevende Oslobudsjett med noen lysglimt

Koronapandemien har gjort at det rødgrønne byrådet måtte legge frem et helt annerledes budsjett enn forventet. – Tre høydepunkter er at alle sykehjem skal tilbake i egenregi, høyere grunnbemanning i noen barnehager og starten på en ny boligpolitikk, sier Anna Elisabeth Uran.

Busstreiken: Klare for langvarig kamp

Bussjåførene fortjener høyere lønn og en arbeidshverdag hvor sikkerhet er i førersete. Dette ville ikke arbeidsgiver være med på og derfor er det streik. - Vi kommer ikke til å gi oss, sier Ola Floberg.

Tariffoppgjøret 2020 - Brudd i Oslo kommune

KAH har brutt årets forhandlinger. - At Oslo kommune sa nei til å få pensjonsvedtektene inn i overenskomsten er hovedbegrunnelsen, sier regionsleder Roger Dehlin i Fagforbundet Oslo.

Forhandlingene i Oslo kommune fortsetter

I dag ble det andre kravdokumentet fra LOs forhandlingssammenslutning KAH overlevert til Oslo kommune. -Vi konkretiserer de overordnede kravene våre som er en solidarisk lønnspolitikk, pensjon og heltid, sier Fagforbundet Oslos leder Roger Dehlin.

Ny lønn og seniordager ble hovedsaker i oppgjøret for Posten Norge

Fagforbundet Post og finans har oppnådd et generelt tillegg på minst 4.400 og har lykkes med å videreføre store deler av ordningen med seniordager. Begge deler var helt sentrale krav for medlemmene.

Frykter mangel på fagarbeidere

Det er flere unge lærlinger som enten har blitt permittert eller mistet muligheten til å utføre utdanningen sin. Dette gjør at vi stiller spørsmål om framtiden, skriver Maren Oddvang i Klassekampen.

Tarifforhandlingene i Oslo kommune endelig i gang

I dag ble de første kravene overlevert til kommunen. -Vi prioriterer lavtlønte, pensjon og hele stillinger, forteller Roger Dehlin.

Sonia Khan valgt og digitalt representantskap gjennomført for første gang

Representantskapet med årsmøtesaker har blitt utsatt på grunn av pandemien, men 27. august ble det gjennomført digitalt. Sonia Khan ble valgt til ny yrkesseksjonsleder, politikk ble vedtatt og regnskapet ble godkjent.