Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Delta på fagdag torsdag 26. november!

Bli trygg på dine rettigheter, plikter og ditt ansvar som helse- og sosialarbeider.

Samarbeidsavtale mellom det nye byrådet og Rødt

Fagforbundet Oslo gratulerer partiene med en avtale som sikrer et styringsdyktig flertall de neste fire åra. Avtalen inneholder flere punkter som Fagforbundet Oslo mener styrker en ny politisk retning for byen

Strålende fornøyd med erklæringa!

Fagforbundet Oslo mener den rødgrønne byrådserklæringa er et varsel om en offensiv klimapolitikk, en ny arbeidsgiverpolitikk, en sterkere satsing på de av byens innbyggere som trenger fellesskapet mest.

-Man skal ikke tjene på velferd

Renie Engeseth som er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet på Tåsen helsehus reagerer på at Norlandia-eierne henter ut millionutbytte fra sykehjem.

Rapport fra Palestina

Fagforbundet Oslo og Fagforbundet Helse, sosial og velferd arrangerte studietur til Palestina 5. - 12. juni. 17 deltakere fikk et unikt inntrykk av okkupasjonen og undertrykkinga på Vestbredden.

Lærte å forebygge mobbing i barnehagen

Fagforbundet Oslo inviterte studenter til frokostseminar om forebygging av mobbing i barnehagen.

Nei til obligatorisk kartlegging av alle treåringer!

Fagforbundet Oslo er skeptisk til at det etableres obligatorisk språkkartlegging av alle 3-åringer, uten at det fører med øremerka midler. Det er feil bruk av tid og ressurser.

-Hvordan kan noen sitte rolig og ikke protestere?

3 unge tillitsvalgte fra Fagforbundet Oslo er for tida i Palestina. Les om opplevelsene deres fra et besøk i den delte byen Hebron i denne bloggen.

Muren

Fagforbundet Oslos ungdomstillitsvalgt og Palestina-ambassadør Liz Aslaksen er på studietur i Palestina. Derfra blogger hun muren som sperrer folk inne.

Takk for innsatsen!

Fagforbundet Oslo takker alle tillitsvalgte og medlemmer som har bidratt i valgkampen og stemt for et politisk skifte i Oslo.