Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Ny bemanningsavtale sikrer voksentettheten i barnehagene

Flere barnehagelærere og økt voksentetthet er fundamentet i en ny bemanningsavtale for kommunale barnehager i Oslo. En milepæl er nådd.

Veiselskap får slakt av LO-forbund

Det nye veiselskapet Nye Veier vil gi oss dyrere og dårligere veier, hevder De Facto. Allerede før selskapet har fått nye fullmakter, kommer krav om nedlegging.

Fagforbundet Oslos innspill til Oslo-budsjettet 2017

Byens politikere legger i disse dager siste hånd på Oslo-budsjettet 2017. Fagforbundet Oslo har møtt bystyrepolitikere og gitt innspill til dem som hvordan budsjettet kan bli grønnere, varmere og mer skapende.

Frivilligheten er et viktig supplement

Byrådssekretær, Frode Kyvåg, engasjerte ansatte ved frivilligsentralene i Oslo. Frivilligheten skal være et supplement, men uten den stopper Norge opp.

Sammen mot mobbing i Oslo

Fagforbundet Oslo sammen med 13 aktører som representerer både skole, barnehager og frivillige organisasjoner står sammen mot mobbing overfor barn og unge.

Den historiske bussjaføren

Fagforbundets medlem Aisha Ali Mohammed er første kvinne fra sitt land som tok førerkort for buss i Oslo.

Oslos første kvinnelige somaliske bussjåfør

Fagforbundets medlem Aisha Ali Mohammed er første kvinne fra sitt land som tok førerkort for buss i Oslo.

Fagforbundet går for vern av Lofoten, Vesterålen og Senja

Fagforbundet har i sin innstilling til LO-kongressen neste år levert et forslag som bryter med oljelinjen, skriver VG.

Samlet kritikk mot kirkebudsjett

Fagforbundet og ni organisasjoner er samstemte: Regjeringens forslag til kirkebudsjett er for veikt.

Yrkesfaglig forum med Frode Kyvåg

Fagforbundet Oslo inviterer til yrkesfaglig forum for ansatte på frivillighetsentraler tirsdag 18. oktober kl. 12.30-15.30. Tema er frivillighet og inkludering.