Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Den historiske portøren

James Ole Daniel gikk opp til fagprøven og fikk resultatet meget godt bestått. Han er den første som har tatt fagprøven som portør i Oslo.

Privatiserte oslosøpla - 25.572 klager så langt

Oslofolk har ikke sluttet å klage på manglende søppeltømming. Men Veireno får nesten ikke bøter fra kommunen, skriver Dagsavisen.

Kommune tar over sykehjem - ansatte opp 70 000 i lønn

Helsefagarbeidere, hjelpepleiere og pleieassistenter ved Madserud sykehjem går kraftig opp i lønn når Oslo kommune tar over for det kommersielle konsernet Norlandia.

Rekom­munaliser­ing gir kraftig lønnshopp for mange ansatte på Madserud sykehjem

Byrådet i Oslo innfrir valgløftet om å ta tilbake sykehjem i egen regi. Først ute er Madserud sykehjem, som tilbakeføres til Sykehjemsetaten fra 1. januar 2017 under navnet Madserudhjemmet.

En historisk dag, et historisk budsjett

I dag har bystyret vedtatt et budsjett hvor de bruker de store pengene på de viktigste oppgavene. En ny kurs for Oslo-innbyggerne.

Oslo Høyre foreslår drastiske pensjonskutt

Oslo Høyre vil i sitt alternative budsjett kutte pensjonen til kommunalt ansatte med 73 millioner. Uforsvarlig, useriøst og uakseptabelt.

Et felles blikk på eldreomsorgen

Fagforbundet Oslo er opptatt av eldreomsorg og har derfor laget en rapport om Sykehjemsetaten. Nylig ble rapporten presentert under en fagdag om helhetlig eldreomsorg i Oslo.

Blir vi 360 000 medlemmer til landsmøtet?

Fagforbundet passerte nettopp 355 000 medlemmer, og har satt seg et mål om å nå 360 000 medlemmer innen landsmøtet i oktober neste år. Bli med på vervekonkurransen og vinn fine premier!

Nettverksmøte HR/personal og arkiv 6. desember

Seksjon kontor og administrasjon (SKA) inviterer alle medlemmer som jobber innenfor HR/personal eller arkiv til nettverksmøte tirsdag 6. desember kl. 17.00.

Velkommen til spennende fagdag om helhetlig eldreomsorg

Fagforbundet Oslo ønsker å bidra i debatten om framtidas eldreomsorg i Oslo, og vil derfor i samarbeid med Oslo Arbeiderparti invitere til en spennende fagdag om en helhetlig eldreomsorg. På programmet står både tillitsvalgte og byråder, samt eksterne krefter som vil hjelpe til å belyse forskjellige sider av eldreomsorgen i Oslo.