Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Kurstilbud: ”Arbeidsgivers styringsrett, hva er det?”

Seksjon kontor og administrasjon inviterer medlemmer med personalansvar til kurs om styringsrett 14. april.

Behold kommunale institusjoner

Fagforbundet og FO i Velferdsetaten roper varsko når bystyret i sin iver i å opprettholde ideelle behandlingsplasser, kan tvinge fram nedleggelse av kommunale plasser. Vi håper Rødt støtter byrådspartiene her

LO prioriterer likelønn og kvinnelønn

Kravene til årets tariifoppgjør ble enstemmig vedtatt. Krav om at pensjonskapitalen skal knyttes til «brede kollektive ordninger», ble tatt inn,

Felles mål om ny pensjon i barnehagene

Forhandlingene mellom private barnehager og arbeidstakerorganisasjonene går framover, og sikter nå mot en felles løsning i vårens oppgjør.

Tariffoppgjøret 2016

Fagforbundet er klar for et krevende hovedoppgjør og tøffe forhandlingene om pensjon, lønn og rettigheter.

Skole + sykehus = sant

Hersleb skole tok grep da sykehuset klaget på lavt faglig nivå blant nyutdannede helsesekretærer.

Gi asylbarna rett til barnehageplass

- Vi bør kunne gi et likeverdig tilbud til asyl barn i mottak som de andre barna våre, sier leder i Seksjon Kirke, kultur og oppvekst, Fagforbundet Oslo, Randi Færevik.

Nettverk for Aktivitetsskolen setter fokus på ufrivillig deltid

Byrådet ønsker å tilby flest mulig hele og faste stillinger, dette var tema for nettverksmøtet 19. januar. Neste møte er tirsdag 15. mars, alle medlemmer som jobber i AKS er velkommen

Meld deg på Manifests årskonferanse 2016- Framtidas Norge

Årskonferansen er et av fagbevegelsen i Oslos viktigste møtesteder, og årets program tar blant annet for seg privatisering, integrering, kortere arbeidstid og pensjon

Sykehusplanen vil føre til økt privatisering

I dag hadde Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget høring om regjeringas forslag til ny nasjonal helse- og sykehusplan. Fagforbundet deltok på høringen og er bekymret for at planen legger til rette for flere private aktører i spesialisthelsetjenesten.