Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Solidaritet med det palestinske folket

Solidaritet med det palestinske folket har hatt høy prioritet for Fagforbundet i flere tiår. I dag, 15. mai, er dagen vi minnes Al Nakba, katastrofen, som er den arabiske benevnelsen på fordrivelsen av palestinerne.

Smiler for flere kommunale barnehager

– Jeg er glad for at byrådet nå kan si nei til private barnehager og skal fokusere på å bygge kommunale barnehager fremover. Dette er bra for hele Oslo, sier barnehagelærer Jessica Rundin.

Den internasjonale sykepleierdagen

Fagforbundet Oslo ønsker alle sine sykepleiere velkommen til feiring av Den Internasjonale Sykepleierdagen fredag 12. mai.

Hedret de glemte

1. nestleder i Fagforbundet Oslo, Vidar Evje, holdt en sterk og rørende appell under 1. mai hvor han hedret hedret Pelle-gruppa, på vegne av LO i Oslo. Fagforbundet Oslo var til stede med vår fane.

Avduket historisk fagforeningsfane

1. mai er over for i år, men ringvirkningene varer i lang tid. Nylig avduket Teknisk Fagforening Oslo ny fane og hedret fallende fagforeningskamerater.

Aktivt eierskap fra byrådet

Det rødgrønne byrådet sikrer seg kontroll over kraftproduksjon og infrastruktur for fellesskapets interesser. – Styrket kommunalt eierskap er enda et skritt i riktig retning fra byrådet, sier leder av Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin.

Godt mellomoppgjør i Oslo kommune

Mellomoppgjøret er over og avtalen er signert. – Fagforbundet Oslo er godt fornøyd med oppgjøret, og dette er en seier for medlemmene våre, sier Roger Dehlin.

Avtalen som aldri skulle vært inngått

– Rapporten bekrefter det vi allerede vet. Denne avtalen skulle aldri vært inngått. Nå må vi lære av feilene, samtidig som vi må se fremover og bygge kompetanse, sier Roger Dehlin, leder av Fagforbundet Oslo.

Høyre og Frp glemmer barne- og ungdomsarbeideren

Barne- og ungdomsarbeideren er ikke nevnt med ett ord i forslag til ny rammeplan for barnehagene. – Regjeringen burde lært av grunnbemanningsavtalen i Oslo kommunes barnehager, sier Randi Færevik.

Fagforbundet Oslo/KAH har levert første krav i årets mellomoppgjør

Mellomoppgjøret i Oslo kommune er i gang. Forhandlingene fortsetter med frist 30. april.