Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

En historisk dag, et historisk budsjett

I dag har bystyret vedtatt et budsjett hvor de bruker de store pengene på de viktigste oppgavene. En ny kurs for Oslo-innbyggerne.

Oslo Høyre foreslår drastiske pensjonskutt

Oslo Høyre vil i sitt alternative budsjett kutte pensjonen til kommunalt ansatte med 73 millioner. Uforsvarlig, useriøst og uakseptabelt.

Et felles blikk på eldreomsorgen

Fagforbundet Oslo er opptatt av eldreomsorg og har derfor laget en rapport om Sykehjemsetaten. Nylig ble rapporten presentert under en fagdag om helhetlig eldreomsorg i Oslo.

Blir vi 360 000 medlemmer til landsmøtet?

Fagforbundet passerte nettopp 355 000 medlemmer, og har satt seg et mål om å nå 360 000 medlemmer innen landsmøtet i oktober neste år. Bli med på vervekonkurransen og vinn fine premier!

Nettverksmøte HR/personal og arkiv 6. desember

Seksjon kontor og administrasjon (SKA) inviterer alle medlemmer som jobber innenfor HR/personal eller arkiv til nettverksmøte tirsdag 6. desember kl. 17.00.

Velkommen til spennende fagdag om helhetlig eldreomsorg

Fagforbundet Oslo ønsker å bidra i debatten om framtidas eldreomsorg i Oslo, og vil derfor i samarbeid med Oslo Arbeiderparti invitere til en spennende fagdag om en helhetlig eldreomsorg. På programmet står både tillitsvalgte og byråder, samt eksterne krefter som vil hjelpe til å belyse forskjellige sider av eldreomsorgen i Oslo.

Ny bemanningsavtale sikrer voksentettheten i barnehagene

Flere barnehagelærere og økt voksentetthet er fundamentet i en ny bemanningsavtale for kommunale barnehager i Oslo. En milepæl er nådd.

Veiselskap får slakt av LO-forbund

Det nye veiselskapet Nye Veier vil gi oss dyrere og dårligere veier, hevder De Facto. Allerede før selskapet har fått nye fullmakter, kommer krav om nedlegging.

Fagforbundet Oslos innspill til Oslo-budsjettet 2017

Byens politikere legger i disse dager siste hånd på Oslo-budsjettet 2017. Fagforbundet Oslo har møtt bystyrepolitikere og gitt innspill til dem som hvordan budsjettet kan bli grønnere, varmere og mer skapende.

Frivilligheten er et viktig supplement

Byrådssekretær, Frode Kyvåg, engasjerte ansatte ved frivilligsentralene i Oslo. Frivilligheten skal være et supplement, men uten den stopper Norge opp.