Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Fagforbundets barneby: Løp og verv

Vi trenger flere faste bidragsytere til Fagforbundets barneby i Angola. Vil du bidra til å gi mange en bedre hverdag? Bli med på vår vervekonkurranse.

NHO-leder til angrep på offentlig ansatte

Stein Lier-Hansen går til kraftig angrep på offentlig ansatte og frykter for fremtidig vekst. Fagforbundet slår tilbake og mener Lier-Hansen har gått i vranglås.

Bestill Fagforbundets almanakk 2017

I 2017 sendes det ikke almanakk til alle medlemmer. Vi har likevel trykket en almanakk som sendes ut så lengre lageret rekker. Du kan bestille den gratis her.

Rovdrift av de ansatte

– 300 lovbrudd på under 30 dager hører ingen sted hjemme. Dette er rovdrift av de ansatte, sier Mari Sanden om den knusende rapporten om renovasjonsselskapet Veireno.

Rydder opp i søppelkaoset

Søppelskandalen i Oslo er en varslet katastrofe, og skyldes ene og alene 18 år med et blått byråd. Drittpakke kan det også kalles. Raymond Johansen og det rødgrønne byrådet har fått både ansvaret og ufortjent pepper for å rydde opp etter Høyre-byrådets slette arbeid.

Prester er ikke lenger statsansatte

Fra 1. januar 2017 er Den norske kirken fristilt fra staten. Kirka overtar dermed arbeidsgiveransvaret for 1600 tidligere statsansatte i kirka.

Den historiske portøren

James Ole Daniel gikk opp til fagprøven og fikk resultatet meget godt bestått. Han er den første som har tatt fagprøven som portør i Oslo.

Privatiserte oslosøpla - 25.572 klager så langt

Oslofolk har ikke sluttet å klage på manglende søppeltømming. Men Veireno får nesten ikke bøter fra kommunen, skriver Dagsavisen.

Kommune tar over sykehjem - ansatte opp 70 000 i lønn

Helsefagarbeidere, hjelpepleiere og pleieassistenter ved Madserud sykehjem går kraftig opp i lønn når Oslo kommune tar over for det kommersielle konsernet Norlandia.

Rekom­munaliser­ing gir kraftig lønnshopp for mange ansatte på Madserud sykehjem

Byrådet i Oslo innfrir valgløftet om å ta tilbake sykehjem i egen regi. Først ute er Madserud sykehjem, som tilbakeføres til Sykehjemsetaten fra 1. januar 2017 under navnet Madserudhjemmet.