Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Avduket historisk fagforeningsfane

1. mai er over for i år, men ringvirkningene varer i lang tid. Nylig avduket Teknisk Fagforening Oslo ny fane og hedret fallende fagforeningskamerater.

Aktivt eierskap fra byrådet

Det rødgrønne byrådet sikrer seg kontroll over kraftproduksjon og infrastruktur for fellesskapets interesser. – Styrket kommunalt eierskap er enda et skritt i riktig retning fra byrådet, sier leder av Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin.

Godt mellomoppgjør i Oslo kommune

Mellomoppgjøret er over og avtalen er signert. – Fagforbundet Oslo er godt fornøyd med oppgjøret, og dette er en seier for medlemmene våre, sier Roger Dehlin.

Avtalen som aldri skulle vært inngått

– Rapporten bekrefter det vi allerede vet. Denne avtalen skulle aldri vært inngått. Nå må vi lære av feilene, samtidig som vi må se fremover og bygge kompetanse, sier Roger Dehlin, leder av Fagforbundet Oslo.

Høyre og Frp glemmer barne- og ungdomsarbeideren

Barne- og ungdomsarbeideren er ikke nevnt med ett ord i forslag til ny rammeplan for barnehagene. – Regjeringen burde lært av grunnbemanningsavtalen i Oslo kommunes barnehager, sier Randi Færevik.

Fagforbundet Oslo/KAH har levert første krav i årets mellomoppgjør

Mellomoppgjøret i Oslo kommune er i gang. Forhandlingene fortsetter med frist 30. april.

Seksjonskonferansen en stor suksess

Fylkeskonferansen for seksjonene gikk nylig av stabelen. Konferanser som dette er viktig for å sette fokus på yrkesfaglig arbeid.

På plass hver dag for renovatørene

Renovasjonsarbeidenes klubb har utpekt Anna Bajko som plasstillitsvalgt for renovatørene på Alna. Anna og mange andre tillitsvalgte er på plass hver dag i forbindelse med vaktskiftet.

Fagforbundet Oslo verver flest til Barnebyen

Fagforbundet Oslo har all grunn til å være fornøyde. Representantskapet satte seg mål å øke med en nettoøkning på 100 faste bidragsytere i løpet av 2017.

Fagforbundet frykter tap av jobber

Høyres program åpner for omfattende privatisering. Forbundsleder Mette Nord vil vite hvem de snakker om, skriver Klassekampen.