Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Ut på juletur

Over 30 pensjonist- og uføremedlemmer i Fagforbundet Oslo deltok på juletur til Hadeland Glassverk. Alle var strålende fornøyde i etterkant.

Enighet om å bekjempe seksuell trakassering

Partene i Oslo kommune er enige om en felleserklæring om seksuell trakassering. Oslo kommune og alle hovedsammenslutningene har skrevet under erklæringen.

Oslo Høyre er et reverseringsparti

Oslo Høyre vil kutte i velferden, redusere de økonomiske rammene til bydelene og igjen sette renovasjon ut på anbud. Kort sagt; reversere utviklingen i Oslo-velferden.

Ble hyllet under renholdernes dag

Shirley Fosse og Eva Iren Slemmen ble hedret under renholdernes dag. Begge var veldig stolte og det med god grunn

Støtt opp om fredsprisvinnerne den 10. desember

Den 10. desember deles Nobels fredspris ut til ICAN. Fagforbundet er en av medarrangørene til den flotte tradisjonen med fakkeltog for fredsprisvinnerne. Det trengs frivillige til å stille som vakter, verter og ellers passe på at arrangementet går på skinner. Vi oppfordrer tillitsvalgte og andre medlemmer til å stille som frivillig til arrangementet.

Bli med på adventskalender

Fagforbundet Oslo skal ha en adventskalender med flotte premier. Slik kan du bli med på konkurransen.

Kvinnenettverket i gang

Tillitsvalgte i Fagforbundet Oslo har lansert kvinnenettverket. Har du lyst til å bli med ta kontakt så fort som overhodet mulig.

Rett kompetanse på rett sted

Det er bred politisk enighet i Norge om at det skal satses på fagutdanning. Sett opp imot at eldrebølgen vil komme over oss i løpet av få år, kommer vi til å mangle kvalifisert helsepersonell. Vi må nå møte den utfordringen før det er for sent.

Yrkesprofilen: Hverdagshelten

Jørgen er helsefagarbeider og står opp hver morgen for å være hverdagshelt i andres menneskers liv.

Viktigheten av tariffavtaler

Våre tillitsvalgte har de siste ukene kjempet frem to nye tariffavtaler. Hva er en tariffavtale? Hvorfor er det viktig for ansatte å ha tariffavtale? Hvilke fordeler gir en tariffavtale for de ansatte? To av våre tillitsvalgte gir deg svarene.