Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Ny rusmelding: Fagforbundet Oslos høringssvar

Fagforbundet Oslo har i samarbeid med Fagforbundet Helse, sosial og velferd, Oslo utarbeidet høringssvar til utkast til ny rusmelding.

Oslo-oppgjøret i havn

Etter forhandlinger noen timer på overtid kom KAH, Unio og YS fram til en forhandlingsløsning med Oslo kommune. Oppgjøret gir Fagforbundets medlemmer minst 1,75 %, minimum kr 7 700 kr, med virkning fra 1. mai 2018.

Heltid handler om lønn, likestilling og bedre tjenester

I årets tariffoppgjør krever Fagforbundet Oslo at det gjøres grep for å skape en heltidskultur i Oslo, og følger dermed opp representantskapets vedtak fra mars.

Bli med oss på 1. mai-feiring!

1. mai er arbeidernes internasjonale kampdag. Årets hovedparole er "Fellesskap fungerer - Stopp velferdsprofitørene". Markeringen starter på Youngstorget kl. 11.25. Togavgang kl. 12.45.

KAH krever pensjon inn i tariffavtalen

Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), som Fagforbundet er en del av, la fram sitt tredje krav/tilbud for Oslo kommune i dag kl. 14.00. Å få pensjon inn som en del av tariffoverenskomsten er et viktig krav fra en samlet arbeidstakerside.

Avstemning om ny tjenestepensjon

I disse dager blir Fagforbundets medlemmer invitert til rådgivende avstemning om ny tjenestepensjon. Fristen for å stemme er tirsdag 15. mai kl. 16.00.

Innholdsrik skolering for tillitsvalgte

Den viktigste fordelen du har med å være medlem av Fagforbundet er dyktige tillitsvalgte som kan hjelpe deg når du trenger det. Et merkepunkt innenfor tillitsvalgtskoleringen er "Fase 2-kurset".

Tariff Oslo kommune 2018: KAH overleverte sitt andre kravdokument

Hovedtarifforhandlingene mellom partene i Oslo kommune fortsetter. I dag kl. 13.30 overleverte Kommuneansattes Hovedsammenslutning Oslo (KAH), som Fagforbundet er en del av, sine krav i andre runde av forhandlingene.

Tariffoppgjøret 2018: Oslo kommune har lagt fram sitt første tilbud

Tariffoppgjøret 2018 er i gang. 11. april la forhandlingssammenslutningene fram sine første krav, og Oslo kommune la fram sitt første tilbud. Frist for å komme fram til et forhandlingsresultat er 30. april.