Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Kampen mot forskjellssamfunnet

UTTALELSE FRA REPRESENTANTSKAPET: Et organisert og seriøst arbeidsliv er den viktigste forutsetningen for et mer rettferdig og solidarisk samfunn. Derfor trenger vi et arbeidsliv som legger til rette for organisering gjennom faste og hele stillinger, en økning i fagforeningsfradraget og et konstruktivt trepartssamarbeid. Vi trenger en ny regjering som er på lag med arbeidsfolk.

Fagforbundet Oslo gir 10 000 kroner til Libanon

Fagforbundet Oslo ønsker å vise støtte og solidaritet med de mest sårbare i Beirut. Derfor har regionstyret gitt 10 000 kroner til Norsk Folkehjelp. Vi oppfordrer andre organisasjoner og fagforeninger til å gjøre det samme.

Tariffoppgjøret 2020: Klar til kamp

Tariffoppgjøret i Oslo kommune blir annerledes, men er fremdeles like viktig. Forhandlingsleder Per Egil Johansen er mer enn klar til dyst.

Søk Fagforbundets utdanningsstipend

Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Fagutdanning kan gi et realt lønnshopp. Stipendet vil maks dekke 50% av egne utgifter til kurs og utdanninger som omfattes av stipendordningen. Frist for å søke om stipend i 2020 er 31. desember.

Fagforbundet Oslo krever gratis munnbind

Mange av våre medlemmer arbeider i yrkesgrupper som er avhengig av å bruke kollektivtransport for å komme seg på jobb. Derfor må munnbind være gratis for folk som gjør enn innsats for fellesskapet.

Fagforbundet gir pengestøtte til Libanon

Fagforbundet har fattet to vedtak om støtte til Libanon, på til sammen 300 000 kroner. Støtten går til Norsk Folkehjelps nødhjelpsarbeid og søsterforbund som ble rammet av eksplosjonen i Beirut 4. august.

God sommer

Fagforbundet Oslo ønsker alle våre tillitsvalgte og medlemmer en riktig god sommer.

Et langt liv i fagbevegelsen: Ann Inger Blakli

Ann Inger Blakli ble aktiv i fagbevegelsen i 1996 og er langt fra ferdig. - Jeg blir med så lenge jeg kan sier den blide nestleder av pensjonistutvalget i Fagforbundet Oslo.

Trepartssamarbeid om hjemmekontor

Fagforbundet Oslo ønsker trepartssamarbeid og bred involvering av de ansatte om hjemmekontorløsninger i fremtiden. Da er det gledelig at vi har et rødgrønt byråd som lytter og er på lag med medlemmene våre.

I Oslo går fagprøvene i portørfaget som normalt

Flere steder i landet sliter folk med å få gå opp til fagprøven. Men i Oslo får praksiskandidatene i portørfaget ta prøven som normalt. Montazar Al- Saadawi tok fagbrev i forrige uke.