Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

– Si opp kontraktene med Aleris

Fagforbundet Oslo mener det er på høy tid at Oslo kommune opphever kontraktene med det private helseforetaket Aleris.

Justeringsoppgjøret i Oslo kommune: - Resultatet kommer lavtlønte til gode

Forhandlingene om sentrale justeringer i Oslo kommune er ferdig. Det ble enighet om flere lønnsmessige tiltak som kommer lavtlønnsgrupper til gode.

Kutt i eiendomsskatten gir kutt i velferd

Høyrepartiene i Oslo vil fjerne eiendomsskatten. I stedet vil de bevilge mindre penger til velferd. De borgerlige vil velge økt ulikhet hvis de vinner valget.

Oslo-kommune: KAH krever løft for de lavest lønnede i justeringsoppgjøret

Forhandlingssammenslutningen som Fagforbundet er en del av i Oslo kommune, KAH, stiller krav om at grupper som er lavtlønte får et løft i justeringsoppgjøret. I tillegg ønsker sammenslutningen å bidra til likebehandling av grupper det er naturlig å sammenligne.

Yrkesprofilen: Controlleren

Birgit Egrin er controller og stolt medlem av Fagforbundet Oslo. Les mer om hennes hverdag.

Fagforbundet anmelder Aleris for grov arbeidslivskriminalitet

– Dette er en svært alvorlig sak, der en stor og profesjonell aktør har utnyttet våre medlemmer grovt, sier Mette Nord, leder av Fagforbundet.

God sommer

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer.

Sommerheltene

I disse tider er over 6000 unge tillitsvalgte ute på veien. Ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Oslo, Maren Oddvang, er med for tredje gang og er en av sommerheltene.

Veien til fagbrev

Et fagbrev er dokumentasjon på det du kan, øker tryggheten for arbeidsplassen din og ikke minst faget. Veien til fagbrev kan være kortere enn du tror.

Det verves i Oslo!

I løpet av Fagforbundsuka vervet vi 94 nye medlemmer, 47 av disse var under 30 år. Siden mars har vi nesten vervet 1500 nye medlemmer.