Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Må ha en mer åpen debatt

Vi vil ha mer åpenhet og ytringsfrihet i Osloskolen. Det var budskapet fra nestleder i Fagforbundet Oslo, Vidar Evje, under høringen om ytringsfrihet i Osloskolen.

Vi støtter de streikende ved Elvebakken barnehage!

Vi støtter våre kamerater på Røra fullt ut i kampen og mener de kjemper en rettferdig kamp som er relevant for hele velferdssektoren. Vi må få en slutt på at velferdsprofitører kan tjene penger på grunnleggende velferdstjenester.

Humørfylt og ærlig seminar med Anders Tangen

Onsdag deltok godt over 100 Fagforbundet-medlemmer på seminaret "It's all in the huggu" på Rikshospitalet. Seminaret, som var gratis for Fagforbundet-medlemmer, fikk stormende jubel fra fornøyde delltakere.

Ny rusmelding: Fagforbundet Oslos høringssvar

Fagforbundet Oslo har i samarbeid med Fagforbundet Helse, sosial og velferd, Oslo utarbeidet høringssvar til utkast til ny rusmelding.

Oslo-oppgjøret i havn

Etter forhandlinger noen timer på overtid kom KAH, Unio og YS fram til en forhandlingsløsning med Oslo kommune. Oppgjøret gir Fagforbundets medlemmer minst 1,75 %, minimum kr 7 700 kr, med virkning fra 1. mai 2018.

Heltid handler om lønn, likestilling og bedre tjenester

I årets tariffoppgjør krever Fagforbundet Oslo at det gjøres grep for å skape en heltidskultur i Oslo, og følger dermed opp representantskapets vedtak fra mars.

Bli med oss på 1. mai-feiring!

1. mai er arbeidernes internasjonale kampdag. Årets hovedparole er "Fellesskap fungerer - Stopp velferdsprofitørene". Markeringen starter på Youngstorget kl. 11.25. Togavgang kl. 12.45.

KAH krever pensjon inn i tariffavtalen

Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), som Fagforbundet er en del av, la fram sitt tredje krav/tilbud for Oslo kommune i dag kl. 14.00. Å få pensjon inn som en del av tariffoverenskomsten er et viktig krav fra en samlet arbeidstakerside.

Avstemning om ny tjenestepensjon

I disse dager blir Fagforbundets medlemmer invitert til rådgivende avstemning om ny tjenestepensjon. Fristen for å stemme er tirsdag 15. mai kl. 16.00.