Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

KAH krever pensjon inn i tariffavtalen

Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), som Fagforbundet er en del av, la fram sitt tredje krav/tilbud for Oslo kommune i dag kl. 14.00. Å få pensjon inn som en del av tariffoverenskomsten er et viktig krav fra en samlet arbeidstakerside.

Avstemning om ny tjenestepensjon

I disse dager blir Fagforbundets medlemmer invitert til rådgivende avstemning om ny tjenestepensjon. Fristen for å stemme er tirsdag 15. mai kl. 16.00.

Innholdsrik skolering for tillitsvalgte

Den viktigste fordelen du har med å være medlem av Fagforbundet er dyktige tillitsvalgte som kan hjelpe deg når du trenger det. Et merkepunkt innenfor tillitsvalgtskoleringen er "Fase 2-kurset".

Tariff Oslo kommune 2018: KAH overleverte sitt andre kravdokument

Hovedtarifforhandlingene mellom partene i Oslo kommune fortsetter. I dag kl. 13.30 overleverte Kommuneansattes Hovedsammenslutning Oslo (KAH), som Fagforbundet er en del av, sine krav i andre runde av forhandlingene.

Tariffoppgjøret 2018: Oslo kommune har lagt fram sitt første tilbud

Tariffoppgjøret 2018 er i gang. 11. april la forhandlingssammenslutningene fram sine første krav, og Oslo kommune la fram sitt første tilbud. Frist for å komme fram til et forhandlingsresultat er 30. april.

Tariffoppgjøret i Oslo kommune er i gang

Forhandlingssammenslutningen Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), som Fagforbundet Oslo er del av, leverte i dag klokka 14, sine første krav i tariffoppgjøret 2018 til Oslo kommune.

Endret avtale for avlasterne i Oslo kommune: Mer enn doblet lønn i dagsatsen

Etter at domstolene besluttet at avlastere er å regne som arbeidstakere, opplevde mange først store kutt i inntektene. I dag ble avtalen endret slik at lønnssatsene ble vesentlig forbedret.

Solidaritetsblogg fra Libanon

Fagforbundet Oslos Palestina-ambassadør Trine Posaas Nilsen er på solidaritetstur i Libanon, der hun blant annet besøker flyktningeleiren Rashedieh. Les mer på ambassadør-bloggen.

8. mars: #metoo – fra taushet til kvinnekamp!

Årets internasjonale kvinnedag er rett rundt hjørnet. Fagforbundet Oslo sin parole er «Ikke shoppe vakter – hele og faste stillinger nå». Møt opp 8. mars kl. 18.00 på Youngstorget. Vi skal gå i pulje 7.