Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Helsesekretærene er navet i helsetjenesten

Helsesekretærer gjør at hjulene går rundt i helsetjenestene. Vi må alltid ha fokus på helsesekretærer og det har Fagforbundet Oslo.

En seier for lærlingene

Bemanningsbyråer er ikke lærebedrifter ifølge Kunnskapsdepartementet. – Dette er en stor seier for våre medlemmer. Lærlinger bør ikke kunne leies ut fra bemanningsbyråer, sier Helge Sporsheim.

Fagbevegelsen er en av de viktigste kreftene mot høyreekstremisme

Fagforbundet Oslo tar kampen mot høyreekstremister og vedtok enstemmig en uttalelse under regionsmøte.

Forsvar kunstnerisk ytringsfrihet

Fagforbundet Oslo støtter ytringsfriheten til kunstnerne og oppfordrer alle våre medlemmer til å vise solidaritet foran Stortinget på lørdag kl. 11.00.

Regionmøtet 2019 – dette har skjedd

Regionmøtet i Fagforbundet Oslo avholdes 19. – 20. mars. Det er forbundsregionens høyeste organ og avholdes annet hvert år. Denne gangen er 130 delegater, tiltredende og gjester samlet for å velge tillitsvalgte og fatte vedtak om hva organisasjonen skal bruke de neste to årene på.

– Kunsten må kunne kritisere makthaverne

Den siste uken har ytringsfriheten i kunsten vært under angrep fra høyresiden og landets statsminister. Under regionsmøte gikk Nora Hagen på talerstolen og tok til motmæle. – Det er vitalt for demokratiet at kunsten er fri til å kritisere makthaverne.

Ledelsen gjenvalgt i Fagforbundet Oslo

Roger Dehlin, Vidar Evje og Anna Elisabeth Uran ble enstemmig gjenvalgt som ledertrio i Fagforbundet Oslo. Hvem andre ble valgt? Du finner svaret i denne artikkelen.

Stengt tirsdag og onsdag

På grunn av regionsmøte vil det være stengt i Apotekergata frem til torsdag kl. 08.00. Telefon og e-post vil bli besvart av Fagforbundet nasjonalt.

Plassfratredelse fra to tillitsvalgte i Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo, avd. 028

Fagforbundet Oslo viser til pressemelding fra Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo og tar beslutningen om plassfratredelse til orientering.

Ikke svekk kvinners reproduktive rettigheter

8. mars går vi i tog for blant annet at ingen skal røre abortloven! Møt opp Youngstorget i kveld kl. 18.00.