Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Nytt nr. 37 - 2006: Færre sykehjemsplasser?

Sykehjemsplassene blir dyrere. Det er den nye sykehjemsetaten som sørger for det. Konsekvensen kan bli at færre får sykehjemsplass. Samtidig er det klart at byrådet kunne unngått t-banekaoset hvis de hadde hørt på de faglige rådene.

Nytt nr. 36 - 2006: Verving for alle penga

Medlemmene strømmer til Fagforbundet Oslo i høstmørket, t-banekaoset er løst og tjenestedirektivet er lagt på vent.

Maktarroganse uten mål

Byrådet i Oslo, med Peter N. Myhre i spissen, er i ferd med å foreta en uforståelig omorganisering og rasering av kollektivtrafikken, skriver Stein Guldbrandsen, seksjonleder i Fagforbundet i Dagsavisen i dag.

La Sporveisarbeiderne jobbe

Er det å gå til aksjon når en arbeidstaker gjør jobben sin slik det er avtalt med arbeidsgiver? Mari Sanden, leder Fagforbundet Oslo, reagerer på kommentarene som har kommet etter råkjøret mot de sporveisansatte.

Nytt nr. 35 - 2006: T-banekaoset løser seg

De ansatte i Sporveien har protestert heftig mot de byråkratiske omorganiseringen i Sporveien. Nå får de støtte fra AP, SV og Venstre og det ser ut som saken kan løse seg.

Petter Myhre må stanse aksjonene mot Sporveien

- Petter Myhre og Frp må ta seg sammen og rydde opp i kaoset på t-banen, sier Mari Sanden, leder av Fagforbundet Oslo. - T-banevognene er stappfulle, og folk blir stående igjen på stasjonenene. Dette er en uholdbar situasjon, fortsetter Sanden.

Byråd Myhre ber om unnskyldning

Peter Myhre beklager at han har sagt noe som kan oppfattes som mistillit til de ansatte i Sporveien. - Det holder ikke bare med en unnskyldning. Her må det tiltak til, sier Rune Aasen i Sporveiens Arbeiderforening til Østlandssendingen.

Nytt nr. 34 - 2006: Valla og Myhre

Noen har begynt å snakke om at Gerd-Liv Valla skal få fire år til i LO, sporveisarbeiderne frykter at FRP-Myhre skal få fire år som byrådsleder i Oslo. Og det ryddes i renovasjonsetaten.

Aksjoner i Sporveiene?

De ansatte er opprørt over samferdselsbyråden som nok en gang viser mistillit til de som jobber i Oslo Sporveier. Nå kan det gå mot aksjoner, varsler Sporveiens Arbeiderforening.

Nye kurs fra Helse og Sosial

Seksjon Helse og Sosial presenterer tre nye temadager som ikke har stått i kurskatalogen.